Billedskolen i tvillingehallen

Københavns Kommunes Billed­skole for børn og unge

Staldgade 35
1699 København V
T: 3366 4640
E: billedskolen@​­kk.dk
Staldgade 35
1699 København V
T: 3366 4640
E: billedskolen@​­kk.dk

Velkommen til KULTURNAT PÅ BILLEDSKOLEN

FREDAG 11.oktober kl. 18.00 – 22.00

Miniatureverdener og skyggelandskaber!

På Kulturnatten kan gæsterne gå på opdagelse blandt magiske miniatureverdener, der får liv af lys og lyd og andre effekter. De magiske verdener er lavet af alle eleverne på Billedskolens fritidshold, inspireret af et surrealistisk værk af Alberto Giacometti fra 1932: Slottet, kl. 4 om morgenen. Kom og se elevernes fantasi udfolde sig i de mange rum i de svævende ‘skulpturslotte’ –  og deltag selv i workshoppen, hvor der bygges videre i miniature og skyggerne danser om kap med flagermusene i den smukke gamle Tvillingehal.

Udstillingen og workshoppen er åben fra kl. 18.00 -22.00

Bare kig ind, alle er velkomne! Billedskolens elever og deres familie er velkomne uden kulturpas.

Har din skole en Billedkunstambassadør?
Fredag den 8. november inviterer Billedskolen endnu en gang til inspirationsdag:
Farver – fordybelse, sansning og leg
Tilmelding til inspirationsdagen

Søndagsværkstedet på Billedskolen
for børn og familier er et hit i København!!

Tilmelding til den 6. oktober

 Billedskolens Åben Skole Projekter!

et gratis tilbud, hvor undervisere fra Billedskolen rykker ud med materialer og billedforløb til alle skolerne i København.

Nåede du ikke at tilmelde din klasse til et af Billedskolens mange spændende billedprojekter for skoleklasser Billedprojekter 2019-2020  – eller Åben Skole projekterne  Åben Skole Projekter 2019-20 – Kan du skrive til os på Billedskolen og komme på en venteliste til et projekt:

Skriv til: anrodi@kk.dk

Tilmelding til VENTELISTE TIL skoleåret 2019/2020 er åben!

SE BILLEDSKOLEHOLD HER

BILLEDSKOLENS FORÅRSUDSTILLING 2019
Alle Kan tegne – Billedskolen går lige til stregen!

Den 27. april kl. 14-17 bød Billedskolen  eleverne og deres familier og venner velkommen til en udstilling, hvor det at tegne er udgangspunktet for alle elevernes værker.  Huset summede og var godt fyldt op af de mange hundrede gæster, der kom forbi for at se et væld af meget forskellige tilgange til tegning og oplevede, hvordan børn og unge i alderen 1. klasse til 3.G havde sat stregen fri  på Billedskolens fritidshold – for eksempel med: Tegning med tape, tegning på ler og vejrudsigt for blyant!


Mere end 6.000 elever i København deltog i

Billedskolens tegnekampagne: Alle kan tegne!

Stor Tak til alle de entusiastiske lærere der meldte deres klasser til kampagnen.
Fik du ikke tilmeldt din klasse, kan I stadigvæk arbejde med tegneopgaverne. Dem finder du her!
Husk at “udstille” elevernes billeder på Instagram under #allekantegnekampagne og #billedskolenitvillingehallen.
Se også filmen Når jeg tegner, lavet af Julie Blicher Trojaborg/ BLIK film i forbindelse med kampagnen:

Film om Billedskolens projekter for skoleklasser – Tjek den lige…

Billedskolens film om billedprojekt for skoleklasser/ Mobiler – form og balance – lavet af Julie Blicher Trojaborg/ BLIK film.
2 minutters, smuk, æstetisk og super fin reklame for Billedskolen og billedprojekterne, til inspiration for lærere fra folkeskoler og specialskoler i København.

JOB på Billedskolen?

Billedskolen har pt. ikke nogle ledige stillinger. Eventuelle ledige stillinger vil  blive slået op på www.kk.dk/ledigestillinger.  Vi har desværre ikke mulighed for at behandle eller opbevare uopfordrede ansøgninger.

Tag MoBIL SNAKKEN UDENFOR
Voksne, som skal vente på deres børn om eftermiddagen kan også slå sig ned i biblioteket og kigge i kunstbøgerne og tage en afslappende stund. Der er også mulighed for at bruge Billedskolens WiFi – men mobilsnak henvises af hensyn til elevernes arbejdsro til ‘udendørskontoret’.

PARKERING I KØDBYEN:
Vær opmærksom på, at der de fleste steder er parkering forbudt i den Brune og Grå Kødby, men man kan holde på Flæsketorvet i en begrænset tid, se mere her: https://www.parkeringsinfo.dk/parkering-kobenhavn/vej.asp?vejnavn=Fl%E6sketorvet

22
okt
-
 
2
apr
22
okt
-
 
6
nov
22
okt
-
 
29
maj
22
okt
-
 
6
nov
25
okt
-
 
28
feb
26
okt
Familiehold 63 og 64 starter
29
okt
Lærermøde kl. 18.30 – 21.00
4
nov
-
 
10
mar
5
nov
-
 
3
mar
For børn og unge i København

Billed­skolehold

Billedskolehold er et tilbud for børn og unge, der bor i Københavns Kommune.

Tilmeldingen sker for et helt skoleår, og undervisningen foregår typisk én eftermiddag om ugen. Croquis kan dog vælges som supplement til et andet hold.
Det omgivende miljø og byens kunstmuseer vil undertiden blive inddraget i undervisningen. Såvel efterårs- som forårssemester afsluttes med en udstilling i Tvillingehallens børnegalleri eller på et af byens flotte udstillingssteder – for eksempel i Rådhushallen.

TILMELDING TIL SKOLEÅRET 2019/20

I hele maj måned er det muligt at tilmelde sig Billedskolehold for den kommende sæson.
Brug tilmeldingsknappen øverst til højre.
Fristen for rettidig tilmelding er 1. juni.
Vi behandler derefter alle de indkomne tilmeldinger og omkring 1. juli vender vi tilbage pr. mail vedr. optagelse.
Man tilmelder sig som udgangspunkt for et helt skoleår.
Fripladsordningen er forlænget til 2020. Ansøgning foregår ved tilmelding til næste skoleår.

Billed­kunsthold Cartoon & Tegning Digitalt tegnehold Familiehold Maleri Tegnehold Tegneseriehold X-holdet
for familie og venner

Billedværksted søndag

Den første søndag i hver måned, fra efterår til forår åbner Billedskolen i Tvil­lingehallen dørene for børn og voksne.

For familien som har lyst til at arbejde sammen i et værk­sted, hvor man tegner, maler, laver skulptur eller andre billedudtryk. Forskellige af skolens kunstnere vil stå for værkstedet og et billedprojekt, der bliver afsluttet efter hver gang.

Man møder kl. 10.00 og arbejder frem til kl. 13.00.

Alle materialer findes på skolen. Medbring praktisk arbejdstøj samt mad og drik­kevarer.

Tidspunkt: Første søndag i hver måned fra september 2019 til og med juni 2020.

Tidligere søndagsværksteder Søndagsværksted den 1. september Søndagsværksted den 6. oktober
for børn & unge i Københavns kommune

Weekendworkshops

Billedskolens tilbyder workshops til børn og unge der bor i Københavns kommune.

De  forskellige workshops er af kortere varighed og ligger i weekenden.

Tilmelding under de enkelte workshops – senest en uge inden workshopstart.

Tidligere workshops Tidsskakten – eller den mystiske boghandel! Billeder i ler Croquis – tegning efter levende model
Fælles udflugtsdag for Billedskolens elever

Store Maledag

En gang om året arrangerer Billedskolen en fælles udflugtsdag for Billedskolens elever.

Store Maledag 2016 Store Maledag 2017 Lille Maledag 2018 Store Maledag 2019
Vi fejrer billedkunstfaget

Billed­kunstens Dag

13 mar 2019

Billedkunstens dag er en tilbagevendende landsdækkende begivenhed, hvor der sættes spot på børn og unges arbejde med billedkunst.

Her åbner billedkunstlokalerne døren for en mangfoldighed af  billedkunstprojekter og aktiviteter, hvoraf flere vises i det offentlige rum.

Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst, Danmarks Billedkunstlærere og Vertikalt Samråd står bag billedkunstens dag for børn og unge.
Målet med dagen er at skabe opmærksomhed og synlighed om billedkunstområdet.

Billed­kunstens Dag 2016 Billed­kunstens dag 2017 Billed­kunstens dag 2018 Billed­kunstens Dag 2019
Billedskoleholdene inde i og ude af huset

Pop-up events og udflugter med billed­skoleholdene

Billedskolens mange hold skaber løbende små pop-up events og udstillinger.

Det sker både på Billedskolen og ude i byen.
Nedenfor kan du se et udvalg af disse og se billeder fra nogle af holdenes events, udflugter og galleri- og museumsbesøg.

Tape Riot Tegning med Mel – hold 52 Hold 13 og 36 tape skygge tema Historiefortælling Tur til louisiana Book-Art objekter Besøg fra Japan Japansk eventyrfortælling
For skoler og specialskoler i København

Billed­projekter for skole­klasser

Inspirerende billedprojekter på Billedskolen i Tvillingehallen.
Projekterne er gratis.

I maj måned kan du tilmelde din klasse til et af Billedskolens projekter for skoleklasser
Alle projekter fro 2019-2020 er fordelt, men du kan skrive dig og din klasse op på en venteliste, hvis der skulle komme et afbud:
Skriv til anrodi@kk.dk

Billedprojekter for skoleklasser er tilbud til de Københavnske folkeskoler. Særlige billedprojekter tilbydes til de Københavnske specialskoler.
Alle billedprojekterne bliver sendt ud til alle folkeskoler og specialskoler i København via skolens kontor/intra og via skolernes billedkunstambassadører.

Tilmelding via tilmeldingsskema under det enkelte billedprojekt – fra den 2. maj.
Seneste tilmelding den 1. juni. Se de enkelte projekter nedenfor.
Senest 14. juni vil man få besked om ens klasser er optaget på det, eller et af de projekter, man har søgt.

Billedprojekterne udvikles, planlægges og tilrettelægges af de kunstnere der er tilknyttet Billedskolen i samarbejde med skolens ledelse.
Et billedprojekt varer fra 1 dag til en uge, dog som regel 3 dage og afvikles indenfor normal skoletid. Projekterne er gratis for skoleklasserne.

Billedprojekterne er fordelt henover året og alle klassetrin tilgodeses. På samme måde fordeles projekterne, så alle skoler får glæde af tilbuddet.

Projekterne knytter an til særlige temaer inspireret af den omgivende kultur, temaer der er relevante for et børne- og ungdomsliv, temaer i relation til andre fagdiscipliner eller temaer der peger på en særlig tilgang til kunstens verden.

I år tager en del af billedprojekterne udgangspunkt i forløb omkring farver i billeder!

I projekterne lægger vi vægt på det eksperimenterende og det fordybende. Eleverne skal ikke have særlige forudsætninger for at deltage i et billedprojekt, men vi forventer at eleverne som udgangspunkt “er med på legen” og at de gør sig umage med den opgave de bliver stillet overfor.
Deres arbejde skal bære præg af at de har været hele vejen omkring forskellige overvejelser, hvor de har afprøvet deres ideer, er blevet bekendte med forskellige materialer og udtryksformer, har tilegnet sig ny læring og har investeret sig selv i processen, således at de opnår et tilfredsstillende resultat, der peger på såvel proces som produkt.

Alle billedprojekter afsluttes med en udstilling i Billedskolens galleri, i et af byens mange udstillingsrum eller hjemme på egen skole.

[video width="1920" height="1080" mp4="http://www.billedskolen.kk.dk/ny/wp-content/uploads/2014/03/Billedprojekter_Billedskolen_final_komprimeret.mp4"][/video]

Billed­projekter for Skole­klasser 2019-2020 – NYE PROJEKTER! Tidligere års billed­projekter
Billedprojekter på folkeskoler i København

Åben Skole Projekter

Billedskolen tilbyder  i samarbejde MED folkeskolerne i København  en række billedprojekter PÅ skolerne. Projekterne er gratis for skolerne.

Der er åbent for tilmelding til nye Åben Skole Projektet fra den 20. august – 1. september 2019.
Det er muligt at søge det samme projekt til flere klasser på samme skole – måske samme årgang! Det giver vores undervisere lidt bedre tilknytning til jer uden på skolerne og bedre logistik på flere måder.

Tidligere Åben Skole Projekter Alle kan tegne Mønstre og design Mal dit indre væsen Mobiler – geometriske former DU er selv en skulptur Grundloven -vores demokratiske grundpille Mini Pops! Billeder i matematik – matematik i billeder Klimafortællinger
En tegnekampagne

Alle kan tegne

Her kan du læse om Billedskolens tegnekampagne og særligt om arbejdet med tegnehæftet, der er et tillbud til elever i 1. – 5. klasse.

Alle kan tegne er en tegnekampagne, som henvender sig til folkeskoler i Københavns Kommune. Billedskolen i Tvillingehallen har igangsat kampagnen med det formål at sætte fokus på tegning som dannelsesredskab og skabe debat om tegning som udtryksform i en moderne verden, hvor det digitale og det samplede fylder en del i børn og unges liv.

Vi formoder i mange sammenhænge, som noget helt naturligt, at alle børn kan tegne, men kan de det? Og skal de kunne det? Hvilken værdi har det at kunne tegne i dag? Skal det, som tidligere, være en del af børnenes dannelse og eksempelvis have en plads i alle skolens fag? Hvad vil det sige at kunne tegne? Hvad gør vi for at lære børn at tegne, og hvordan gør vi?

Vores målsætning er, at nå helt ud i skolerne og familierne med spørgsmålet om, hvilken relevans det har at tegne. Mister børnene muligvis nogle vigtige færdigheder i forhold til at kunne udtrykke sig og dermed forholde sig til verden, hvis ikke de tegner, og hvis ikke de lærer at tegne?

Selve kampagnen kørte 2018-2019, med deltagelse af mere end 6000 elever fra de københavnske skoler, men man kan stadigvæk downloade opgaverne fra linket nedenfor, hvis man ønsker at bruge opgaverne i sin undervisning.
Læg evt. fotos af elevernes tegninger op på Instagram: #allekantegnekampagne og #billedskolenitvillingehallen.

Tegnehæftet Download

Kære lærer
Dette tegnehæfte er i al sin enkelthed en opfordring til at tegne.
De enkelte opgaver lægger op til, at man bruger ca. 20 min. på dem. Gør man det hver dag i et par uger, så kan man nå igennem den første del af hæftet med tegnekaninen, og dermed er man godt i gang.
Opgaverne skulle gerne give tegnelyst og tegneglæde – det er sjovt, og man lærer også noget undervejs.

Tegning er vitaminer – tid vi bruger på at slippe fantasien løs og en måde at fortælle historier på.
At tegne kan være, det vi gør, når vi skal få gode ideer, eller når vi vil vise hvordan vores ideer ser ud. Så kan vi lige lave en skitse og vupti!
Vi kan tegne, det vi ser, og det vi forestiller os, men vi kan også tegne ting, som slet ikke findes i den virkelige verden.
En tegning kan være med en kantet eller en blød streg. Der kan være en særlig rytme i stregen, og tegningen kan bevæge sig i alle mulige retninger. Nogle gang må der meget papir til, og nogle gange må man bruge farver, for at ens tegning bliver, som man gerne vil have den.
Tegning er et mangfoldigt sprog, og gennem tegning kan man få adgang til mange oplevelser, som man kan dele med andre.

Sådan skrev vi til de lærere der deltog i kampagnen i kampagnen 2018/2019:
Hvis du er frisk på det, og det håber vi, at du er, kan du tilmelde dig og din klasse til dette projekt, som er for alle elever i 1.- 5. klasse i hele København. Du behøver ikke at være billedkunstlærer for at deltage!
Når du har tilmeldt din klasse, vil du efter sommerferien få tilsendt et tegnekit til klassen, bestående af en blyant, viskelæder, blyantspidser og skitsebog til hver elev.
Du forpligter dig samtidigt til at tegne med eleverne 20 min. hver dag i ti dage – så kommer der godt gang i blyanten. De første 10 sider er markeret med en farve.
Har I mod på mere, kan I springe på de supplerende øvelser og tegneopgaver – der er nok at vælge imellem.
Vi forestiller os, at I arbejder med tegneøvelserne i efteråret 2018, og at I udstiller et udvalg af elevernes tegninger på instagram #allekantegnekampagne og #billedskolenitvillingehallen.
Her er plads til rigtig mange tegninger!
Kast dig ud i det – det kan kun gå godt, og alle kan jo tegne – man skal bare gøre det!

 Fyraftens tegning på Billed­skolen Livet på Billed­skolen i Tvillinge­hallen Vi tegner København
For ambassadørnetværket

Inspirationsdag for netværk af billed­kunstlærere

Billedskolen har gennem de seneste år etableret et netværk af Billedkunstlærere fra hver af de Københavnske folke- og specialskoler. Omkring 45 skoler har således en ambassadør for faget billedkunst i netværket.

En gang om året afholder Billedskolen en inspirationsdag for netværket, hvor et tema præsenteres, med oplæg, foredrag og workshops. Formålet er at give inspiration til undervisningen ude på skolerne og at give plads for diskussion og erfaringsudveksling mellem fagfolk.

Ca. hvert andet år faciliterer Billedskolen en fælles udstilling for skolerne, hvor ambassadørerne i netværket er særligt inviteret til at deltage med deres klasser.

Billedskolen holder løbende netværket orienteret om events og projekter på Billedskolen. Netværket er samtidigt en mulig platform for at dele erfaringer mellem fagkolleger.

Har din skole en ambassadør? Ellers kan du måske melde dig til som repræsentant for din skole? Send en mail til: anrodi@kk.dk

Her kan du se hvilke temaet der tidligere har været overskrift for den årlige inspirationsdag på Billedskolen:

2007                      Hvem er bange for rød, gul og blå

2008                       Tryk på billedet

2009                       Arkitektur i undervisningen

2010                       Fantasy design – design i skolen

2011                       Billeder og fællesskab

2012                       Streetart

2013                       Sport og bevægelse i billeder

2014                       Ord i billeder

2015  jan.              Ind i kunsthistorien

2015 nov.             Tegning som redskab og som udtryksform

2016                        Huller i kunsten

2017                       Ukrudt – veje og vildveje

2018                       Alle kan tegne!

Inspirationsdag fredag den 13 november 2015 Inspirationsdag fredag den 11. november 2016 Inspirationsdag fredag den 10. november 2017 Inspirationsdag fredag den 9. november 2018 Inspirationsdag fredag den 8. november 2019
Event og Åbent Hus

Kulturnatten på Billed­skolen i Tvillinge­hallen

Natten er det gennemgående tema når Billedskolen hvert år til Kulturnatten åbner dørene for børn, unge og deres familier. Her kan man opleve Billedskolen smukke rum og værksteder forvandlet til en spændende scenografi sat i scene af Billedskolens elever og assistenter under ledelse af underviser Annemarie Fiig.

Kulturnat 2015 Kultur­nat 2016 Kulturnat 2017 Kulturnat 2018 Kulturnat 2019
For skoleelever i Københavns kommune

Sommer­værksted med Gabriel Jensens ferie­udflugter

Hvert år tilbyder Billedskolen i samarbejde med Gabriel Jensens Ferieudflugter, et spændende sommerferieværksted over 2 dage, fra kl. 9.-15.

Gabriel Jensens Sommerværksted 2016 Gabriel Jensens sommerværk sted 2017 Gabriel Jensens sommerværk sted 2017 Gabriel Jensen 2018 Gabriel Jensen 2018 Gabriel Jensen 2019 Gabriel Jensen 2019
For børnehaver i København

Kulturrygsækken

I samarbejde med Copenhagen Kids og Kulturrygsækken, tilbyder Billedskolen hvert år projekter for børnehaver i København.

Link til Kulturrygsækken under: Copenhagen Kids

Mit Hus Venskabstoget
for skoler og institutioner

Vandre­udstillinger

Et rigtig godt tilbud om gratis kunstudstillinger til skoler og institutioner i Københavns Kommune.

Billedskolen råder over en enestående samling af original grafik indkøbt inden for de sidste halvtreds år. Grafikken dækker litografier, serigrafier, træsnit, foto og akvarel. Der er hovedsagelig indkøbt kunst af de bedste danske og enkelte udenlandske kunstnere.

Her nævnes i flæng:

Carl Henning Pedersen, Ib Spang Olsen
Maja Lise Engelhardt, Knud Odde
Per Kirkeby, Michael Kvium, Erik A. Frandsen
Richard Mortensen, Henry Heerup
Per Arnoldi, Husk Mit Navn, Christian Finne
Julie Nord , Morten Schelde, Kirstine Roepstorff

Vandreudstillingerne er anbragt på skoler og kontorer, hvor de bringer liv og glæde på lange gange og i lærerværelser. Værker kan enten være i depot eller i vandring, eller begge dele.

Pt. er vandreudstillingerne deponeret på de respektive skoler, hvor de plejede at blive ombyttet en gang om året. Billedskolen afventer en afklaring af lager og byttecentral for værkerne i samlingen.

I mellemtiden er det muligt for alle i BUF at henvende sig på Billedskolen og aftale en fremvisning af billeder som man kan låne i en længere periode.