Billedskolen i tvillingehallen

Københavns Kommunes Billed­skole for børn og unge

Staldgade 35
1699 København V
T: 3366 4640
E: billedskolen@​­billedskolen.kk.dk
Staldgade 35
1699 København V
T: 3366 4640
E: billedskolen@​­billedskolen.kk.dk

Sidste undervisningsdag på holdene

Tirsdagshold 17. maj;   Onsdagshold 18. maj;   Torsdagshold 19. maj;
Mandagshold 23. maj;   Fredagshold 27. maj

Torsdag d.26. Maj er Billedskolen og Kontoret  lukket fra kl.12.00

Der er lukket resten af dagen på grund af personale arrangement.

sæson 2016-2017 – Tilmelding til billedskolehold er åben.

Fristen for rettidig tilmelding er 1. juni. Se mere her:

Fripladsordningen er forlænget til 2020. Man søger når man tilmelder sig Billedskolehold

Det er nu at du som lærer kan melde din klasse TIL

et spændende projekt på Billedskolen: Skoleåret 2016-2017   De ca. 70 årlige billedprojekter er er målrettet folkeskoler og specialskoleri Københavns Kommune og er gratis for skolerne.

Store Maledag 2016 – ELEVERNE HAVDE EN DEJLIG UDFLUGT TIL TISVILDE STRAND

Program for dagen

 Mere end 500 gæster

besøgte Billedskolens forårsudstilling  hvor temaet var Mennesket! SE elevernes billeder her:
http://www.billedskolen.kk.dk/aktivitet/udstillinger-paa-billedskolen/foraarsudstilling-2016-2/

 Søndagsværkstedet 5. juni

rykker udenfor med en workshop i Fælledparken.
Her kunne man deltage i et værksted for børn og forældre. Kl. 10 – 15.
Program og kort over workshoppens placering følger.

Du altid orientere dig om ferier og kommende begivenheder i Kalender

Følg begivenhederne på Billedskolen og bliv venner med Billedskolen !

klik jer ind på facebook her oppe til højre.

Billed­skolehold

Billedskolehold er et tilbud for børn og unge, der bor i Københavns kommune.

Tilmeldingen sker for et helt skoleår og undervisningen foregår typisk én eftermiddag om ugen. Nogle af holdene kan vælges som supplement til et andet hold.
Det omgivende miljø og byens kunstmuseer vil undertiden blive inddraget i undervisningen. Såvel efterårs- som forårssemester afsluttes med en udstilling i Tvillingehallens børnegalleri eller på et af byens flotte udstillingssteder, for eksempel i Rådhushallen.

Tilmelding til skoleåret 2016 – 2017 er åben – OBS !

Elever der ALLEREDE GÅR PÅ BILLEDSKOLEN og elever der allerede STÅR PÅ VENTELISTE har modtaget en mail med et link til gentilmelding.
NYANSØGERE kan bruge tilmeldingsknappen øverst til højre.

JUBIII Fripladsordningen er forlænget til 2020.  Ansøgning foregår ved tilmelding.

Billed­kunsthold Croquis Digitalt tegnehold Familiehold Maleri Team Comics Tegnehold Tegneseriehold Tegning og konstruktion Tegning og Rumlig form Åbent værksted
For skoler og specialskoler i København

Billed­projekter for skole­klasser

Billedprojekter for skoleklasser er tilbud til de Københavnske folkeskoler. Særlige billedprojekter tilbydes til de Københavnske specialskoler.

I skoleåret 2016-2017  bliver alle billedprojekterne sendt ud til alle folkeskoler og specialskoler i København via skolens kontor/intra og via skolernes billedkunstambassadører.

Tilmelding via tilmeldingsskema under det enkelte billedprojekt – fra den 13. maj.

Seneste tilmelding den 17. juni 2016.

Billedprojekterne

udvikles, planlægges og tilrettelægges af de kunstnere der er tilknyttet Billedskolen i samarbejde med skolens ledelse.
Et billedprojekt varer fra 1 dag til en uge, dog som regel 3 dage og afvikles indenfor normal skoletid.

Billedprojekterne er fordelt henover året og alle klassetrin tilgodeses. På samme måde fordeles projekterne så alle skoler får glæde af tilbuddet.

Projekterne knytter an til særlige temaer inspireret af den omgivende kultur, temaer der er relevante for et børne- og ungdomsliv, temaer i relation til andre fagdiscipliner eller temaer der peger på en særlig tilgang kunstens verden.

I projekterne lægger vi vægt på det eksperimenterende og det fordybende. Eleverne skal ikke have særlige forudsætninger for at deltage i et billedprojekt, men vi forventer at eleverne som udgangspunkt “er med på legen” og at de gør sig umage med den opgave de bliver stillet overfor.
Deres arbejde skal bære præg af at de har været hele vejen omkring forskellige overvejelser, hvor de har afprøvet deres ideer, er blevet bekendte med forskellige materialer og udtryksformer, har tilegnet sig ny læring og har investerer sig selv i processen, således at de opnår et tilfredsstillende resultat, der peger på såvel proces som produkt.

Alle billedprojekter afsluttes med en udstilling i Billedskolens galleri, i et af byens mange udstillingsrum eller hjemme på egen skole.

De Andres Sted Tidligere billed­projekter Bodies in Urban Space møder Tape Riots Mobiler – form og balance Den Nye By Grafisk Laboratorium Selvportrætter og Stop Motion Tegnemaraton Fra Niels Klim til Star Wars Organisk/mekanisk BILLEDER I MATEMATIK – matematik i billeder Design – skæve ideer og gode løsninger På rejse med Hugo og Corto Selvportrætter og Pop Art Arkitek­tur og Byrum Følelser og temperament i kunsten Specialklasseprojekt 2017 Grønne huse – bæredygtig arkitek­tur Hvad dyrene så og sagde Nye Tegn Mig og mine venner
Billedprojekter på skoler i København

Åben Skole projekter

I efteråret 2015 igangsætter Billedskolen en række pilotprojekter i samarbejde MED skolerne i København PÅ skolerne.

Cities of the future

Fem 1-dags arkitekturprojekter for 4 klassetrin.

Opdagelsesrejse

Projekt for 6. klasser om tekst i billeder og stedsspecifik kunst.

Tegneforløb for valghold

Tegneforløb for et valghold for 8.-9. klasse.

Alle klasser til forløbet er fundet.

Cities of the future Matematik og kunst Opdagelsesrejse
for børn & unge

Workshops

Billedskolens tilbyder workshops til børn og unge der bor i Københavns kommune.

De  forskellige workshops er af kortere varighed og ligger som regel i weekenden.

Hold øje med kommende workshops i kalenderen på www.billedskolen.kk.dk  – på Facebook og  opslag på Billedskolen.

Tidligere workshops Animationsworkshop Dm i tegning 2016
for familie og venner

Billed­værksted søndag

Den første søndag i hver måned, fra efterår til forår

åbner Billedskolen i Tvil­lingehallen dørene for børn og voksne, som har lyst til at arbejde sammen i et værk­sted, hvor man tegner, maler, laver skulptur eller andre billedudtryk. Forskellige af skolens kunstnere vil stå for værkstedet og et billedprojekt, der bliver afsluttet efter hver gang.

Man møder kl. 10.00 og arbejder frem til kl. 14.00.

Alle materialer findes på skolen. Medbring praktisk arbejdstøj samt mad og drik­kevarer.

Tidspunkt: Første søndag i hver måned fra september 2015 til og med april 2016. I januar ligger værkstedet søndag den 10.

Tidligere søndagsværksteder Søndags­værksted 6. marts 2016 Søndags­værksted 3. april 2016 Søndagsværksted i Fælledparken 1. maj 2016
LANDART og BRONZEALDEREN på stranden i Tisvildeleje

Store Maledag 2016

Lørdag den 21. maj 2016 – kl. 9.45 til 16.00

En dag i naturens element, med sten, vand og tegninger.

Med udgangspunkt i Bronzealderens helleristninger og symbolverden udføres studietegninger i bussen, som senere omsættes til landart på stranden i Tisvildeleje.

Program for dagen:

Kl. 9.45 mødes vi foran Billedskolen

Kl. 10.00 afgang med bussen

Kl. 14.45 afgang med bussen ved parkeringsplads på Tisvilde Strand

Kl. 16.00 hjemkomst til Billedskolen

 

Husk at medbringe regntøj, madpakke og drikkelse til dagen.

 

Tilmelding ved aflevering af nedenstående slip på Billedskolens kontor, eller pr. telefon: 3366 4640, eller på billedskolen@billedskolen.kk.dk  senest mandag den 9. maj.

Der er plads til 50 elever, så det er først til mølle!

Det koster 75 kr. at deltage. Beløbet betales kontant på selve dagen.

 

Med venlig hilsen

Janna Lund og Inger Winther

Billedskolen i Tvillingehallen

 

  1. I tilfælde af afbud på dagen ring venligst til Janna Lund på: 6160 9332.
Vi fejrer billedkunstfaget

Billed­kunstens Dag

Billedkunstens dag er en tilbagevendende landsdækkende begivenhed, hvor der sættes spot på børn og unges arbejde med billedkunst og hvor billedkunstlokalerne åbner døren for en mangfoldighed af  billedkunstprojekter og aktiviteter, hvoraf flere vises i det offentlige rum.

Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst, Danmarks Billedkunstlærere og Vertikal samråd står bag billedkunstens dag for børn og unge.
Målet med dagen er at skabe opmærksomhed og synlighed om billedkunstområdet.

Billed­kunstens Dag – 16. marts 2016
For skoleelever i Københavns kommune

Sommer­værksted med Gabriel Jensens ferie­udflugter

Hvert år tilbyder Billedskolen i samarbejde med Gabriel Jensens Ferieudflugter, et spændende sommerferieværksted over 2 dage, fra kl. 9.-15.

På sommerværkstedet kan du fordybe dig i et billedprojekt med forskellige materialer og med vejledning af professionelle kunstnere.

Tilmelding til GJF aktiviteterne sker ved bilettkøb på Københavns Rådhus. Man kan læse mere om sommerferieværkstedet og tilmelding,  i den  GJF-folder der sendes ud til skolerne i foråret.

For børnehaver i København

Kulturrygsækken

I samarbejde med Copenhagen Kids og Kulturrygsækken, tilbyder Billedskolen hvert år et maleværksted for børnehaver i København.

Hvordan ser mit hus ud og hvem kan jeg se jeg når jeg kigger ud af mit vindue?

Et maleværksted for børnehavebørn, hvor der indgår farvelære og sprogstimulering.

Børnene tegner, skærer og maler.

Forløbet er både oplevelsesorienteret og skabende.

(max 14 børn)

Book forløb på: billedskolen@billedskolen.kk.dk

Link til Kulturrygsækken under: Copenhagen Kids

For ambassadørnetværket

Inspirationsdag for netværk af billed­kunstlærere

Billedskolen har gennem de seneste år etableret et netværk af Billedkunstlærere fra hver af de Københavnske folke- og specialskoler. Omkring 45 skoler har således en ambassadør for faget billedkunst i netværket.

En gang om året afholder Billedskolen en inspirationsdag for netværket, hvor et tema præsenteres, med oplæg, foredrag og workshops. Formålet er at give inspiration til undervisningen ude på skolerne og at give plads for diskussion og erfaringsudveksling mellem fagfolk.

Hvert andet år faciliterer Billedskolen en fælles udstilling for skolerne, hvor ambassadørerne i netværket er særligt inviteret til at deltage med deres klasser.

Billedskolen holder løbende netværket orienteret om events og projekter på Billedskolen. Netværket er samtidigt en mulig platform for at dele erfaringer mellem fagkolleger.

Har din skole en ambassadør? Ellers kan du måske melde til som repræsentant for din skole? Send en mail til: anrodi@billedskolen.kk.dk

Her kan du se hvilke temaet der tidligere har været overskrift for den årlige inspirationsdag på Billedskolen:

2007                      Hvem er bange for rød, gul og blå

2008                       Tryk på billedet

2009                       Arkitektur i undervisningen

2010                       Fantasy design – design i skolen

2011                       Billeder og fællesskab

2012                       Streetart

2013                       Sport og bevægelse i billeder

2014                       Ord i billeder

2015  jan.              Ind i kunsthistorien

2015 nov.             Tegning som redskab og som udtryksform

 

Inspirationsdag fredag den 13 november 2015
Byens Lys & Skygger

Kulturnat på Billed­skolen

“Når man går aftentur i byen, kan man se lyset i vinduerne og fornemme det liv der foregår bag ruder og gardiner:

Familier spiser aftensmad, en dreng leger med sin hund, et sted sidder der en ensom gammel dame og et andet sted, er der bryllupsfest med kædedans! Der er også lys i nogle af de store bygninger: Biblioteket og svømmehallen eller der er måske aftenåbent og lys fra Zoo eller Botanisk Have, mens der andre steder er lukket ned for natten. Her ses kun glimtvis lys fra en nattevagts lommelygte eller fra ”Den Hvide Dame” der er på aftenrunde!”

På Kulturnatten d. 9. oktober 2015 kunne man bygge videre på den flotte scenografi, som  billedskoleholdenes 400 elever lavede i fællesskab i uge 40. I workshoppen på Kulturnatten kunne børn, forældre og bedsteforældre bygge et nattevindue til den store fælles by, der voksede op i løbet af aftenen. Vi arbejdede med papkasser og papir og teknikker hvor alle kunne være med. Det hyggelige / hemmelige / festlige der foregik, blev bragt til live ved hjælp af lyssætning.

Over 800 kom forbi Billedskolen for at se elevernes udstilling og deltage i arrangementet  – og familier og andre besøgende hyggede sig i workshoppen og nød de fine kager fra ‘konditoriet’.

Se billederne fra KULTURNATTEN og fra billedskoleholdenes FÆLLESUGE her:

for skoler og institutioner

Vandre­udstillinger

Et rigtig godt tilbud om gratis kunstudstillinger til skoler og institutioner i Københavns Kommune.

Billedskolen råder over en enestående samling af original grafik indkøbt inden for de sidste halvtreds år. Grafikken dækker litografier, serigrafier, træsnit, foto og akvarel. Der er hovedsagelig indkøbt kunst af de bedste danske og enkelte udenlandske kunstnere.

Her nævnes i flæng:

Carl Henning Pedersen, Ib Spang Olsen
Maja Lise Engelhardt, Knud Odde
Per Kirkeby, Erik Kvium, Erik A. Frandsen
Richard Mortensen, Henry Heerup
Per Arnoldi, Husk Mit Navn, Christian Finne
Julie Nord , Morten Schelde, Kirstine Roepstorff

En serie indeholder 5-6 billeder, ofte med den samme kunstner.

Vandreudstillingerne er anbragt på skoler og institutioner, hvor de bringer liv og glæde på lange gange og i lærerværelser.

I sommerferien bliver vandreudstillingerne på skolerne hentet i depot – og efter ferien bringes der nye serier ud.