Staldgade 35
1699 København V
T: 3366 4640
E: billedskolen@​­kk.dk
Staldgade 35
1699 København V
T: 3366 4640
E: billedskolen@​­kk.dk

Billedskolen i Tvillingehallen er et videnscenter, hvor de erfaringer vi får undervejs videregives i en løbende dialog og i samarbejde med andre institutioner og fagfolk.

Aktiviteter for billedkunstlærere

Det er et overordnet mål at synliggøre faget billedskunst og være medvirkende til fagets løbende udvikling. Det gør vi ved at afholde inspirations-og netværksdage for billedkunstlærere på de københavnske folkeskoler og løbende udbyde lærerkurser i fagets metoder og teknikker.

Inspiration

På Billedskolen fastholder vi vores erfaringer ved løbende at dokumentere og evaluere vores undervisningsforløb. Her på siden vil vi prøve at samle nogle af de bedste forløb og organisere dem tematisk udfra aldersgrupper, teknikker etc. så de kan bruges som inspiration for alle udøvere af billedkunstfaget.