Staldgade 35
1699 København V
T: 3366 4640
E: billedskolen@​­kk.dk
Staldgade 35
1699 København V
T: 3366 4640
E: billedskolen@​­kk.dk

Billedskolen i Tvillingehallen er et videnscenter, hvor de erfaringer vi får undervejs videregives i en løbende dialog og i samarbejde med andre kunstinstitutioner, skoler og fagfolk.

Aktiviteter for billedkunstlærere

Det er et overordnet mål at synliggøre faget billedkunst og være medvirkende til fagets fortsatte udvikling. Det gør vi ved bl.a. at afholde inspirations-og netværksdage for billedkunstlærere på de københavnske folkeskoler og løbende udbyde lærerkurser i fagets metoder og teknikker.

Vi etablerer også løbende det vi kalder for Partnerskabsprojekter og samarbejder med skoler og forskellige kulturinstitutioner om spændende workshops og events for børn og unge i København.
Et af disse projekter har vi kaldt for Team-up. Det er et projekt, hvor tanken er, at tre undervisere fra Billedskolen går sammen med tre billedkunstlærere fra folkeskolen om, i fællesskab, at udvikle et billedprojekt for en skoleklasse, som skal afvikles ude på skolerne.

Inspiration

På Billedskolen fastholder vi vores erfaringer ved løbende at dokumentere og evaluere vores undervisningsforløb. Her på siden vil vi prøve at samle nogle af de bedste forløb og organisere dem tematisk ud fra aldersgrupper, teknikker etc. så de kan bruges som inspiration for alle udøvere af billedkunstfaget.
Under Inspiration til billedkunst ligger mere end 200 opgaver tilgængelige og nye kommer – nu også video-undervisningsforløb. Så hvad enten du er lærer i billedkunst, i håndværk og design, eller i et andet fag, er pædagog eller kunstformidler, eller du bare er en nysgerrig elev, der godt kan lide at arbejde kreativt, og gerne vil udfordre dig selv, så er der nok af inspiration og hente.

Gode ideer er velkomne

Har du ideer og forslag til billedprojekter, som vi på Billedskolen kunne være med til at facilitere eller udvikle, så er du velkommen til at kontakte os. Send en mail til: evring@kk.dk eller anrodi@billedskolen.kk.dk.