Billedskolen i Tvillingehallen er Københavns Kommunes Billedskole for børn og unge og hører under Børne- og Ungdomsforvaltningen. Billedkolen blev grundlagt i 1990.

Den smukke og særprægede bygning i Den Brune Kødby udgør en unik ramme og et godt miljø for alle børn og unge der holder af at arbejde med billedudtryk. Placeringen midt i byen giver rige muligheder for studier af byens mange rum, og samarbejde med museer og udstillingssteder.

500 elever fordelt på 40 hold

Aktiviteter

Billedskolen tilbyder fritidsundervisning på 40 hold for 500  elever i alderen 1. – klasse til 3.G/22 år og holdene er for alle. Der undervises i tegning, maleri, skulptur, tegneserie, animation og andre billedskabende udtryk. Her kan børn og unge bruge deres fantasi og skabertrang, ligesom de får mulighed for fordybelse, koncentration, eksperimenter og leg. Man behøver ikke have et specielt talent for at udtrykke sig i billeder, for at gå på billedskolehold, men en reel interesse og lyst hos barnet er vigtig. Elever på holdene har et godt fællesskab med hinanden og  underviserne lægger vægt på en god holdånd og at give  muligheder for samarbejde og derved skabe grobund for nye venskaber. Nogen elever har lyst til at prøve Billedskolen et år eller to, mens andre finder en passion de dyrker gennem hele deres skoletid.

Vi tilbyder også hvert år 70 billedprojekter til skoleklasser i 3-4 sammenhængende dage på Billedskolen, og 70 Åben Skole Forløb, der primært er kortere forløb, som alle foregår ude på skolerne og i samarbejde med klassens lærer.

Videnscenter

Billedskolen er et videnscenterfor faget billedkunst. På Billedskolen udvikler vi billedprojekter og nye metoder til undervisningen i faget, gerne i samarbejde med byens museer og skolerne i København. Gennem skoleåret har vi løbende udstillinger af elevernes værker og vi tager initiativ til kampagner der rækker vidt ud og helt ind i undervisningen i skolerne.  Billedskolen er  inspirationssted for lærere og andre, der er interesserede i en levende udvikling af børnekulturen. Vi arrangerer hvert år kurser og workshops for billedkunstlærere fra de københavnske skoler og for lærerstuderende og vi tager imod mange interesserede fagkolleger, fra ind- og udland, der besøger skolen og Det Børnekulturelle Område.

Undervisere og undervisningsassistenter

Undervisningen varetages af en stor gruppe professionelle kunstnere, der alle har en solid erfaring med undervisning af børn og unge. Billedskolen har 17 undervisere og 4 undervisningsassistenter.

TEATERBUTIKKEN -TEATERSKOLEN FOR BØRN OG UNGE ER SAMMENLAGT MED BILLEDSKOLEN.

Teaterbutikken blev grundlagt i en baggård på Vesterbro. Teaterbutikken er i dag en kulturskole med 40 års erfaring i formidling af scenekunst for, med og af børn, unge og voksne.  Siden 2019 har den tidligere selvejende Teaterskole Teaterbutikken været sammenlagt med Billedskolen, med fælles ledelse og bestyrelse. Teaterbutikken og Billedskolen har, som naboer og samarbejdspartnere i Den Brune kødby, gennem mange år haft et tæt samarbejde og løbende udbud af fælles projekter for skoleklasser. Den politiske beslutning om organisatorisk sammenlægning af de to kreative skoler giver en unik mulighed for et endnu tættere samarbejde  i hverdagen og for udvikling af nye fælles projekter indenfor de to kunstarter i fremtiden.

Undervisningen på Teaterbutikkens Børne- Ungdoms og Voksenhold varetages af 6 teaterlærere/instruktører. Teaterbutikken har 100 elever fordelt på de tre grupper, hvoraf 60 elever hver uge mødes i det store børneensemble. Teaterbutikken er kendt for de mange årlige forestillinger, skabt i fællesskab med børnene.

Teaterbutikken udbyder årligt 25 klasseprojekter. Projekterne er gratis og kan søges af folkeskolerne i København.

Læs mere om Teaterskolen Teaterbutikken  her: www.teaterbutikken.org

Billedskolen gennem 25 år

Billed­skolens historie

I august 1989 besluttede Københavns borgerrepræsentation at starte en Billedskole i Ryesgades skole, der netop var lukket.

Deltager i initiativgruppen var blandt andre Billedskolens første leder Kirsten Møller. Det første halve år var billedskolen et pilotforsøg med kæmpe tilslutning.

Billedskolen i Ryesgade blev indviet i januar 1990. Fra starten var der 12 hold og tilbud om klasseprojekter til de københavnske skoler. Siden er skolen vokset, og har nu 39 fritidshold for elever fra 1. klasse til 3.G, 70 årlige 3-dages projekter for skolerne og 70 Åben Skole projekter samt tilbud om en lang række udstillinger, workshops og events. Billedskolen har gennem alle årene være initiativtager til  nye samarbejder med museer, udstillingssteder og kulturhuse og har været med til at synliggøre børn og unges billedarbejde på et væld af udstillinger og festivaler i København . Titusindvis af børn og unge har deltaget i billedprojekterne og mange af projekterne er blevet til udsmykninger på skolerne og rundt omkring på byens hegn og pladser.
I juni 2002 fik Billedskolen sine helt egne lokaler, i den smukke, bevaringsværdige slagtehal “Tvillingehallen” i Den Brune Kødby og skiftede ved samme lejlighed navn til “Billedskolen i Tvillingehallen”. I 2003 tiltrådte Eva Ring som leder

I dag er skolen en etableret del af det børnekulturelle tilbud i København og en del af Det Børnekulturelle Område, som Musikskolen, Teaterbutikken og Billedskolen sammen indviede 12. maj 2007. I 2019 blev Teaterskolen Teaterbutikken sammenlagt med Billedskolen. De to skoler er nu organiseret med fælles ledelse og bestyrelse og har et udvidet samarbejde.
Billedskolen fungerer som udviklings- og videnscenter i relation til billedkunstfaget og tilbyder kurser, workshops og netværksmøder for billedkunstlærere.
Billedskolen har en omfattende formidlende rolle i forhold til lignende skoler og projekter i ind- og udland. Billedskolen har hvert år mange omvisninger for grupper af fagfolk og andre interesserede.

Den Brune Kødby

Tvillingehallen befinder sig i Den Brune Kødby og blev opført omkring århundredeskiftet som en af de bygninger i området, der blev brugt til slagteriformål. Efter 1930’erne, da dette arbejde overgik til den Hvide Kødby, levede bygningen en omskifteligt tilværelse, og blev blandt andet brugt til garageanlæg under krigen. Kigger man nærmere efter på Tvillingehallens ydermure, finder man ‘grafitti’ lavet af  tyske soldater, der har holdt vagt i området.

Siden midten af 1980’erne har der været en livlig debat om, hvad bygningerne i Den brune Kødby skulle bruges til.  Fredningen af Øksnehallen i 1990’erne betød, at den sammen med sidebygningerne blev renoveret på smukkeste vis. Hermed var stilen lagt, og i 2000 blev der vedtaget en lokalplan for den Brune Kødbys sydøstlige hjørne: Området skulle udlægges til børnekulturområde.

Tvillingehallen og ARKITEKTEN

Tvillingehallen fremstod tidligere som en bygning med to adskilte haller. Sammenlægningen af de to haller gav mulighed for nytænkning i forhold til traditionelt skolebyggeri: En opfattelse af Billedskolen som én skole, rumligt set. Arkitekten Christian Brøgger så hvad bygningen rummede af muligheder og udnyttede disse muligheder optimalt.
Tvillingehallen fremstår i sin formmæssige enkelhed som et markant bygningsværk. Bygningen er særpræget med de store ryttertage, der giver et fantastisk lysindfald. Murværk og tømmerkonstruktioner er bevaret med alle de smukke detaljer og er ligesom de slanke støbejernssøjler med til at understrege det oprindelige udtryk. Med få enkle greb er bygningen blevet struktureret i et rumligt forløb med en række fleksible og sammenhængende værkstedsarealer, arbejdspladser, foyer, udstillings- og opholdssteder. Med fire indskudte, åbne etagedæk er der lavet en horisontal inddeling af den store hal. Samtidig er fornemmelsen af at befinde sig i ét stort rum bevaret, hvilket understreges af ovenlyset og de øvrige store vinduespartier.
Den gamle slagtehal fremstår i dag som en smuk og funktionel bygning med et væld af anvendelsesmuligheder til glæde og inspiration for de mange der kommer på skolen hver dag.

Find Billedskolen

Kontakt

Billedskolen I Tvillingehallen

Staldgade 35
DK-1699 København V
TEL: +45 33664640
E-MAIL: Billedskolen@kk.dk
EAN. NR: 57 98 00 93 86 519

Kontor  åbningstider

Hverdage 9-16 og fredage kl. 9 – 14

Ferier og andre lukkedage kan findes i kalenderen

I uger med fritidsundervisning/ Uge 34 /2018  – uge 20 /2019 : Hverdage 9 – 18 ; fredage 9 – 17

Lukket lørdag og søndag og i folkeskolernes  ferier og særlige fridage   – undtagen i forbindelse med lørdagshold, søndagsværksteder og særarrangementer: tjek KALENDEREN.

Ledelse

Billedskoleleder Eva Ring: evring@kk.dk
Souschef Anders Rodin: anrodi@kk.dk

Søger du job på Billedskolen?

Ingen ledige stillinger i øjeblikket. Hold øje med www.kk.dk/ledigestillinger. Billedskolen har desværre ikke mulighed for at behandle og opbevare uopfordrede ansøgninger.

FIND VEJ

Vi ligger 5 minutters gang fra Hovedbanegården, tag tog eller bus til Billedskolen!
Gå fra Halmtorvet langs Øksnehallen, eller gå fra Titgensgade ned mod DGI-byens hotel. Billedskolen ligger på højre side af hotellet.
På hverdage er der adgang fra Halmtorvet ad Staldgade, men på grund af tung trafik er det ikke en god adgangsvej for børn. Da der ikke er parkeringsmuligheder lige ved skolen, anbefaler vi at man parkerer uden for området eller i DGI-byens p-hus.

Det kan være lidt svært at finde os første gang, så tag af sted i god tid.

kort_billedskolen

Find os på: Google maps

Oplysningspligt

Billedskolen og Teaterbutikken behandler oplysninger
om dig og dit barn.

Det betyder, at vi indsamler og gør brug af en række oplysninger om dig og dit barn.
Det er oplysninger som navne, adresser, e-mail, telefonnummer og forældre eller værge.

Vi indsamler også betalingsoplysninger til brug ved brugerbetaling,
samt økonomiske oplysninger ved ansøgning om hel eller delvis friplads.

Hvad bruger vi oplysningerne til?
Vi bruger dem til administration af hold og registrering af elever,
der er tilmeldt fritidsundervisning på Billedskolen og Teaterbutikken.

Du kan læse mere om oplysningspligten i folderen:
Folder dansk version
Folder engelsk version

Undervisere og Personale

Billedskolens personale spejler en mangfoldighed af personligheder og kompetencer og god stemning og samarbejdsånd møder den besøgende.

På Billedskolen er det altid en fælles opgave at møde elever, forældre og elever og lærere med lige dele respekt og åbenhed og at yde en god service til alle der kommer på skolen.

Job på Billedskolen?

Billedskolen har ikke ledige stillinger i øjeblikket. Eventuelle ledige stillinger vil  blive slået op på Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk/ledigestillinger. Vi har desværre ikke mulighed for at behandle eller opbevare uopfordrede ansøgninger.

Formål og værdigrundlag

Vores vision

Vi ønsker først og fremmest at Billedskolen i Tvillingehallen skal danne ramme om et åbent og inspirerende børnekulturelt miljø.

Børn og unge skal have mulighed for at udvikle deres billedsproglige kompetencer gennem den undervisning der tilbydes på skolen.

 Vi lægger vægt på  åbenhed og respekt

Vi ønsker at vise respekt for det enkelte barn og være lydhøre for elevernes forskelligheder, ideer og udviklingsmuligheder. I undervisningen vægter vi processen, og giver så vidt muligt rum for, at eleverne kan eksperimentere med forskellige materialer og udtryk og at de kan foretage reelle valg på vejen til et individuelt udtryk. Vi mener også at forudsætningen for at kunne tage disse valg ligger i et bredt kendskab til kunstneriske teknikker og forudsætter derfor, at eleverne er indstillet på at modtage undervisningen i respekt for den viden deres underviser præsenterer dem for. Vi mener at gensidig respekt hele vejen rundt er en af forudsætningerne for gennemførelsen af en god undervisning.

børn og unge skal opleve glæden ved samarbejdet og får mulighed for at møde nye venner på Billedskolen

Et godt undervisningsmiljø og et godt fællesskab er forudsætninger for elevernes trivsel og læring. Vi passer på den gode stemning ved at insistere på en rar omgangstone alle imellem. Alle på Billedskolen arbejder i det samme åbne rum uden døre. Det fordrer og giver særlige værdier, som eleverne også tager med sig herfra:

Billedskolens værdier

• Billedskolen er en skole for alle børn og unge
• Alle på Billedskolen skal have respekt for hinanden
• Alle på Billedskolen skal have en god tone indbyrdes, kunne lytte til hinanden og lære at give konstruktiv kritik
• Alle mennesker er forskellige, derfor er vores billeder det også
• Alle skal føle sig trygge ved at være på Billedskolen og have det rart med hinanden på holdene.
• Vi er her for at lære noget og det kræver tryghed og en god stemning.
• På Billedskolen er alle gode til at samarbejde og hjælpe hinanden.
• På Billedskolen taler vi med hinanden, ikke om hinanden. Billedskolen er mobbefrit område.
• Billedskolens lærere taler med børn og forældre, hvis der opstår konflikter og hjælper med at løse problemerne i
fællesskab.
• Billedskolens ledelse taler med de involverede hvis der er behov for det, og medvirker til at finde en løsning på konflikter.

 Formålet med undervisningen er:

– at udvikle elevernes billedsprog gennem en kvalificeret og bevidst undervisning i en dialog mellem elev og underviser.

– at styrke og stimulere elevernes kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem arbejde med fantasi og virkelighed.

– at give børn og unge mulighed for at forholde sig bevidst og personligt til de mange billeder der findes omkring dem.

– at skabe en ideel ramme og et godt miljø for de børn og unge, der holder af at arbejde med billeder.

Undervisningen giver eleverne mulighed for at udtrykke sig i forskellige materialer og teknikker indenfor tegning, maleri, grafik og rumligt arbejde. Undervisningen bygger på en vekselvirkning mellem stillede opgaver og egne frie udtryk,i en løbende dialog mellem den voksne underviser og eleven. Respekten for børnenes verden, deres fantasi, følelser og tanker, er et vigtigt grundlag for det skabende billedarbejde.
Undervisningen skal give eleverne en forståelse af billedvirksomhed som en del af vores kultur og måde at kommunikere på, – som et fælles og personligt sprog (billedsprog). Derfor er det vigtigt at eleverne gennem undervisningen lærer at forholde sig til og udtrykke sig i forhold den eksisterende billedkultur.

Fælles Temaer og udstillinger

På Billedskolen arbejder vi ofte ud fra et fælles tema. Det giver eleverne og de voksne undervisere mulighed for en fælles reference og plads til fordybelse og undersøgende virksomhed over en længere periode. Af tidligere (halvårs-) temaer kan nævnes:

“Turisme under Lup”, “Arkitekturen ud af Hovedet”, Billeder i Lange Baner,  “Skrift, Tal og Tegn i billeder”, “Rummet i Rummet”, “Sport”, “Fællesskab” og “Kunsthistorien- Sådan Cirka”. Holdenes arbejde med det fælles tema vises hver år på Billedskolens store forårsudstilling i april

Billedskolens 25 års jubilæumdudstilling i 2015 havde kunsthistorien som udgangspunkt for arbejdet på alle holdene. Udstillingen “Kunsthistorien -sådan cirka” blev dokumenteret i et flot katalog, som kan fås gratis på Billedskolen.

Det omgivende miljø og byens kunstmuseer bliver ofte inddraget i undervisningen og hvert halvår afsluttes med en udstilling i Billedskolens galleri, eller i et af byens flotte udstillingssteder. Det er vigtigt at elevernes billeder udstilles og præsenteres, med respekt for det de har præsteret, – billeder skal ses !

Billedskolen i Tvillingehallen skal være et videnscenter

hvor de erfaringer vi får undervejs  videregives i en løbende dialog og i samarbejde med andre institutioner og fagfolk.
Det er et overordnet mål at synliggøre faget billedskunst og være medvirkende til fagets løbende udvikling. Det gør vi ved at afholde inspirations-og netværksdage for billedkunstlærere på de københavnske folkeskoler , lave tegnekampagner og fælles udstillinger for folkeskolerne i København, åbne dørene for studerende og praktikanter og udbyde workshops i fagets metoder og teknikker. Billedskolens hjemmeside fungerer desuden som et kæmpe katalog af velbeskrevne og veldokumenterede billedprojekter og er til inspiration for alle der måtte have interesse i faget billedkunst og undervisning af børn og unge.

Bestyrelsen

Bestyrelsen:

I 2019 blev Billedskolen i Tvillingehallen sammenlagt med Teaterskolen Teaterbutikken, hvorved de to institutioners bestyrelser blev til én fælles bestyrelse.

Bestyrelsen følger Billedskolen og Teaterbutikkens arbejde og drøfter skolernes udviklingsmuligheder og økonomi. Medlemmerne virker som ambassadører og formidlere af Billedskolens og Teaterbutikkens arbejde og kommer med input og ideer i forhold til fremadrettede strategier.

Bestyrelsen har blandt andet kæmpet for bevarelsen af de grønne områder omkring Billedskolen og Teaterbutikken og for den fripladsordning for fritidseleverne, der nu er en realitet, foreløbig frem til slutningen af 2020.

Bestyrelsen for Billedskolen i Tvillingehallen og Teaterskolen Teaterbutikken

BR medlem og bestyrelsens formand

Gorm Gunnarsen (Ø)
Mobil: 61 24 02 74
Gorm_Gunnarsen@br.kk.dk

BR suppleant

Gyda Heding (Ø)
Gyda_Heding@kk.dk

BR medlem

Niko Grünfeld (Å)
Niko_Grunfeld@kk.dk

Repræsentant for KLF – Københavns Lærerforening
Thomas Poulsen
thomas21april@gmail.com

Repræsentant for Skoletjenesten
Leder af Skoletjenesten, Thorvaldsens Museum
Line Esbjørn
line.esbjoern@thorvaldsensmuseum.dk

Elevrepræsentanter Billedskolen:

Emilia Hejlsted Kristensen
Aisha India Oldham Johannesen
Althea Emilie Kalivitis
kontakt billedskolen@kk.dk
att. elevrepræsentanterne

Elevrepræsentanter Teaterbutikken

Mercedes Claro Schelin
Klara-Sofie Jensen
kontakt Teaterbutikken@kk.dk
att. elevrepræsentanterne

Forældrerepræsentant Billedskolen

Claus Penn Nørfelt
clausnorfelt@gmail.com

Forældrerepræsentant Billedskolen
Morten Rask Madsen
mortenraskmadsen@gmail.com

Forældrerepræsentant Billedskolen

Michael Hammel
michael@hammel.me

Forældrerepræsentant Teaterbutikken
Trine Asmussen
trineas@gmail.com

Medarbejderrepræsentant Billedskolen

Annemarie Fiig, underviser
E-mail: Fiigdesign@mail.dk

Medarbejderrepræsentant – suppleant Billedskolen

Karen Hexe Udsen, undervisningsassistent
karuds@kk.dk

Medarbejderrepræsentant Teaterbutikken
Henrik Paludan
teaterp@adr.dk

Medarbejderrepræsentant – suppleant Teaterbutikken
Morten Schlottmann
DS6E@kk.dk

Bestyrelsens vedtægter:
Vedtægt for bestyrelsen ved Billedskolen i Tvillingehallen
i Københavns Kommune
Efter beslutning i Borgerrepræsentationen den 17. januar 1994 er der nedsat en bestyrelse Ved Københavns Kommunes Billedskole.
Efter beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget er Teaterbutikken blevet sammenlagt med Billedskolen pr. 1. januar 2019.
§ 1
Formål
Billedskolens formål er at give eleverne lejlighed til at udtrykke sig i forskellige materialer og teknikker inden for tegning, maleri og rum. Eleverne får også mulighed for at eksperimentere og at fordybe sig i deres egen billedproces. Undervisningen bygger på en vekselvirkning mellem stillede opgaver og egne frie udtryk.
Formålet med undervisningen er at:
• Udvikle elevernes billedsprog gennem en kvalificeret og bevidst undervisning i en dialog mellem elev og underviser.
• Styrke og stimulere elevernes kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem arbejde med fantasi og virkelighed.
• Give børn og unge mulighed for at forholde sig bevidst og personligt til de mange billeder der findes omkring dem.
• Skabe en ideel ramme og et godt miljø for de børn og unge, der holder af at arbejde med billeder.
Billedskolen skal være et videncenter for faget billedkunst og udvikle billedprojekter og nye metoder til undervisning i faget, gerne i samarbejde med byens museer og folkeskolerne i København. Billedskolen arbejder for synliggørelse af børn og unges billedarbejde, bl.a. via udstillinger i Billedskolens galleri og gennem udgivelse af publikationer.
Teaterbutikkens formål er at udøve teaterpædagogisk arbejde, hvor børn gennem drama og teater samt andre udtryksformer har mulighed for at udfolde og udvikle sig. De interne mål – som redskaber til at indfri formålet – er at:
• Undervise børn og unge i skuespil og teater dagligt
• Tage initiativer i og udenfor lokalområdet på det teater-pædagogiske område
• Markere os i den børnekulturelle debat
• Deltage aktivt, såvel kulturelt som pædagogisk, i det lokale område
• Producere teater af høj kvalitet, med afsæt i børns egne ideer og kreativitet, for at ende med forestillinger skabt og udført af børn
§ 2
Bestyrelsens sammensætning
Billedskolens bestyrelse består af følgende medlemmer:
1) 2 medlemmer udpeget af og blandt Borgerrepræsentationens
medlemmer
2) 1 medlem udpeget af Skoletjenesten i København
3) 2 medlemmer valgt af og blandt forældre til elever på Billedskolen
4) 1 medlem valgt af og blandt forældre til elever i Teaterbutikken
5) 1 medlem udpeget af Københavns Lærerforenings bestyrelse
6) 1 medlem udpeget af og blandt Billedskolens medarbejdere
7) 1 medlem udpeget af og blandt Teaterbutikkens medarbejdere
8) 2 medlemmer valgt af og blandt eleverne fra Billedskolen
9) 1 medlem valgt af og blandt eleverne fra Teaterbutikken
Stk. 2. For hvert af bestyrelsens medlemmer udpeges/vælges mindst en stedfortræder.
Stk. 3. Billedskolens leder deltager i bestyrelsens møder som sekretær for bestyrelsen uden stemmeret.
Stk. 4. Bestyrelsen kan tillade, at andre deltager i møderne uden stemmeret, når behandlingen af særlige spørgsmål gør dette naturligt.
§ 2
Valgmåde
Der foretages valg af de af Borgerrepræsentationen valgte medlemmer, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, snarest muligt efter hvert kommunevalg.
Stk. 2. Billedskolen indstiller og Skoletjenesten i København udpeger ved undervisningsårets begyndelse hvert andet år en repræsentant jf. § 1, stk. 1, nr. 2.
Stk. 3. Valg af forældre, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, foretages hvert år efter undervisningsårets begyndelse og inden udgangen af december måned blandt samtlige forældre til børn i henholdsvis Billedskolen og Teaterbutikken. Billedskolens leder forestår valget af forældrerepræsentanter.
Medarbejdere fra Billedskolen og Teaterbutikken har valgret, men er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.
Stk. 4. Københavns Lærerforenings bestyrelse udpeger et medlem til Billedskolens bestyrelse, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, hvert fjerde år umiddelbart efter, at der har været afholdt nyvalg til Københavns Lærerforenings bestyrelse.
Stk. 5. Medarbejderrepræsentanterne, jf. § 1, stk. 1, nr. 5, vælges af og blandt samtlige medarbejdere ved henholdsvis Billedskolen og Teaterbutikken hvert år ved undervisningsårets begyndelse.
Stk. 6. Elevrepræsentanterne, jf. § 1, stk. 1 nr. 6, vælges af og blandt samtlige elever på henholdsvis Billedskolen og Teaterbutikken hvert år efter undervisningsårets begyndelse og inden udgangen af december måned. Billedskolens leder sørger for, at valget finder sted.
Stk. 7. Medlemmerne fungerer indtil udgangen af den måned, i hvilken nye valg har fundet sted.
Stk. 8. Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ophører i henholdsvis Billedskolen og Teaterbutikken, hvorefter den respektive stedfortræder indtræder.
På samme vis udtræder en elevrepræsentant af bestyrelsen, når eleven ikke længere er elev på Billedskolen henholdsvis Teaterbutikken, hvorefter den respektive stedfortræder indtræder i bestyrelsen.
En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse eller har modtaget sin opsigelse. Den respektive stedfortræder indtræder herefter.
Stk. 9. Bestyrelsen har ret til at indsupplere undervejs i valgperioden. Bestyrelsen eller Billedskolens leder kan indstille til indsupplering.
§ 3
Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Billedskolens og Teaterbutikkens virksomhed. Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som Borgerrepræsentationen og Børne-og Ungdomsforvaltningen fastsætter.
Stk. 2. Bestyrelsen godkender Billedskolens og Teaterbutikkens budget på grundlag af et af lederen udarbejdet forslag.
Stk. 3. Bestyrelsen afgiver udtalelse til direktøren for Børne- og Ungdomsforvaltningen om ansættelse og afskedigelse af Billedskolens leder. Bestyrelsen har ret til at udtale sig om ansættelse og afskedigelse af Billedskolens og Teaterbutikkens lærere.
Stk. 4. Bestyrelsen skal sikre samarbejdet mellem folkeskolen og Billedskolen og Teaterbutikken samt mellem hjemmene, Billedskolen og Teaterbutikken
Stk. 5. Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Børne- og Ungdomsudvalget/forvaltningen om alle spørgsmål, der vedrører Billedskolen. Bestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Børne- og Ungdomsudvalget/forvaltningen forelægger den.
§ 4
Bestyrelsens møder
Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt de af Borgerrepræsentationen udpegede medlemmer.
Stk. 2. Alle bestyrelsens medlemmer har stemmeret. Eleverne må dog ikke overvære behandlingen af sager vedrørende enkeltpersoner, og har ikke stemmeret i disse sager, bortset fra valget af formand.
Stk. 3. Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange om året, og indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. På vegne af formanden indkalder lederen til bestyrelsesmøder med angivelse af dagsordenspunkter.
Stk. 4. 5 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 7 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Stk. 6. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
§ 5
Ikrafttræden
Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2019 og erstatter samtidig de tidligere vedtægter fra 2004.

Job på Billedskolen?

LEDIGE STILLINGER

Billedskolen har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket.
Vi har desværre ikke mulighed for at behandle eller opbevare uopfordrede ansøgninger.