Staldgade 35
1699 København V
T: 3366 4640
E: billedskolen@​­kk.dk
Staldgade 35
1699 København V
T: 3366 4640
E: billedskolen@​­kk.dk

Her kan du læse om Billedskolens tegnekampagne og særligt om arbejdet med tegnehæftet med opgaver for for 1.-4. klassetrin – tilmelding mm.

Tegnehæftet
Tegnehæfte er i al sin enkelthed en opfordring til at tegne.
De enkelte opgaver lægger op til at man bruger ca. 20 min. på dem. Gør man det hver dag i et par uger, så kan man nå igennem den første del af hæftet med tegnekaninen og dermed er man godt i gang.
Opgaverne skulle gerne give tegnelyst og tegneglæde – det er sjovt, men man lærer også noget undervejs.
Vil man tegne mere og øve sig i tegnefærdigheder, så er der nogle ekstraopgaver i det vi har kaldt Tegneskolen.

Alle kan tegne – en tegnekampagne
What to do..?

Kære lærer i 1. – 4. klasse.

Dette tegnehæfte er i al sin enkelthed en opfordring til at tegne.
De enkelte opgaver lægger op til at man bruger ca. 20 min. på dem. Gør man det hver dag i et par uger, så kan man nå igennem den første del af hæftet med tegnekaninen og dermed er man godt i gang.
Opgaverne skulle gerne give tegnelyst og tegneglæde – det er sjovt, men man lærer også noget undervejs.
Vil man tegne mere og øve sig i tegnefærdigheder, så er der nogle ekstraopgaver i det vi har kaldt Tegneskolen.

Hvis du er frisk på det, og det håber vi at du er, så kan tilmelde dig og din klasse til dette projekt, som er for alle elever i 1. – 4. klasse i hele København.

  •  Deadline for tilmelding til arbejdet med tegnehæftet i forbindelse med tegnekampagnen Alle kan tegne er 1. juni. 2018
  • Tilmelding: her på siden.
  • Når du har tilmeldt din klasse, vil du efter sommerferien få tilsendt et tegnekit til klassen, bestående af en blyant, viskelæder, blyantspidser og skitsebog til hver elev i klasse.
  • Du forpligter dig samtidigt til at tegne med eleverne 20 min. hver dag i ti dage svarende til to uger – samme antal minutter pr. dag, som der, med den nye folkeskolereform lægges op til, at eleverne har bevægelse i skolen.
  • På hjemmesiden under aktiviteten Alle kan tegne skal du downloade de opgaver der er i tegnehæftet, som du skal sætte eleverne i gang med.
  • Har I mod på mere, kan I springe på de supplerende øvelser og tegneopgaver – bla. dem der er under kapitlet Tegneskolen i hæftet.
  • Vi forestiller os at I arbejder med tegneøvelserne i efteråret 2018 og at I udstiller et udvalg af eleverne tegninger på instagram #alle kan tegne#. Her er plads til rigtigt mange tegninger!

Så kast dig ud i det – det kan kun gå godt og alle kan jo tegne – man skal bare gøre det!

Tegnehæftet er en del af en tegnekampagne som Billedskolen i Tvillingehallen har igangsat med det formål at sætte fokus på tegning som dannelsesredskab og skabe debat om tegning som udtryksform i en moderne verden, hvor det digitale og det samplede fylder en del i børn og unges liv.

Vi formoder i mange sammenhænge som noget naturligt, at alle børn kan tegne, men kan de det? Og skal de kunne det? Hvilken værdi har det at kunne tegne i dag? Skal det, som tidligere, være en del af børnenes dannelse og have en plads i alle skolens fag? Hvad vil det sige, at kunne tegne? Hvad gør vi for at lære børn at tegne og hvordan gør vi?

Vores målsætning er, at når helt ud i skolerne og familierne med spørgsmålene om hvilken relevans det har at tegne og samtidig kaste lys på den situation vi står i, hvis vi hen over de næste år ikke forholder os til problematikken omkring børne og unges tegnefærdigheder, hvor børnene muligvis mister nogle vigtige færdigheder i forhold til at kunne udtrykke sig og dermed forholde sig til verden, hvis ikke de tegner, og hvis ikke de lærer at tegne?

Udgivet af Billedskolen i Tvillingehallen/ Københavns kommune
Layout: Mette Ussing
Ide og redaktion: Eva Ring, leder af Billedskolen i Tvillingehallen – Anders Rodin, Souschef ved Billedskolen i Tvillingehallen og Mette Ussing, illustrator og underviser på Billedskolen i Tvillingehallen
Trykt hos Eks-skolen
Oplag: 2000 eks.
ISBN:

Er du lærer i Københavns Kommune 1.-4- klasse og har du ikke modtaget tegnehæftet, så kontakt souschef Anders Rodin på: anrodi@billedskolen.kk.dk