Billedkunstopgaver - til alle børn og unge

Inspiration til billed­kunst

I perioden hvor Billedskolen i Tvillingehallen var lukket ned i forbindelse med Coronaen, sendte og sender underviserne på Billedskolen opgaver ud til de elever der går på Billedskolen. Men selv om du ikke går på Billedskolen, har du måske lyst til at udfordre dig selv med nogle billedkunstopgaver? Her på siden er et par af de opgaver du kan kaste dig over.
Er du underviser i billedkunst, er der også opgaver til dig som står og mangler en god ide!

Husk, at du også kan hente tegneopgaver på Billedskolens hjemmeside og prøv også at gå ind på Tegnefestivalen  og se hvad der er af opgaver der?

Forløb for børnehavebørn Hovedløse hovedværker Katrines kanal Korte forløb for skole­klasser Nye opgaver 2021 Tegneserieopgaver Billed­kunstopgaver Tegneopgaver
For børn og unge i København

Billed­skolehold

Billedskolehold er et tilbud for børn og unge, der bor i Københavns Kommune.

Tilmeldingen sker for et helt skoleår, og undervisningen foregår typisk én eftermiddag om ugen.
Det omgivende miljø og byens kunstmuseer vil undertiden blive inddraget i undervisningen. Såvel efterårs- som forårssemester afsluttes med en udstilling i Tvillingehallens børnegalleri eller på et af byens flotte udstillingssteder – for eksempel i Rådhushallen.

Ansøgning til ventelisten TIL SKOLEÅRET 2021/22 ER Åben

Brug ansøgningsknappen øverst til højre. (Den er grøn, og der står TILMELD på den)
Man ansøger for et helt skoleår.
Fripladsordningen er forlænget. Man søger om friplads, samtidig med ansøgningen om plads på et hold.

Billed­kunsthold Cartoon & Tegning Digitalt tegnehold Familiehold i efteråret Familiehold i foråret – keramikhold! Maleri Tegnehold Tegneseriehold X-holdet
for familie og venner

Søndagsværksted

Den første søndag i hver måned, fra efterår til forår åbner Billedskolen i Tvil­lingehallen dørene for børn og voksne.

For familien som har lyst til at arbejde sammen i et værk­sted, hvor man tegner, maler, laver skulptur eller andre billedudtryk. Forskellige af skolens kunstnere vil stå for værkstedet og et billedprojekt, der bliver afsluttet efter hver gang.

Man møder kl. 10.00 og arbejder frem til kl. 13.00.

Alle materialer findes på skolen. Medbring praktisk arbejdstøj samt mad og drik­kevarer.

Tidspunkt: Første søndag i hver måned fra september 2021 til og med juni 2022. Dog ligger værkstedet i januar den 9. pga. Nytår. Vær opmærksom på at man tilmelder sig et søndagsværksted ad gangen.

Skulle det ske at vi må aflyse vil det stå på forsiden af hjemmesiden.

Tidligere søndagsværksteder Søndagsværksted den 6. september Søndagsværksted d. 4. oktober. Søndagsværksted den 1. november Søndagsværksted den 6. december 2020. Søndagsværksted den 10. januar – 2021/ Aflyst!
For børn & unge i Københavns Kommune

Weekendworkshops

Billedskolen tilbyder workshops til børn og unge der bor i Københavns Kommune.

De  forskellige workshops er af kortere varighed og ligger i weekenden.

Tilmelding under de enkelte workshops – senest en uge inden workshopstart.

Tidligere workshops Workshops – vinter 2021
Fælles udflugtsdag for Billedskolens elever

Store Maledag

En gang om året arrangerer Billedskolen en fælles udflugtsdag for Billedskolens elever.

Store Maledag 2016 Store Maledag 2017 Lille Maledag 2018 Store Maledag 2019 Store Maledag 2021 på Billed­skolen
Vi fejrer billedkunstfaget

Billed­kunstens Dag

13 mar 2019

Billedkunstens dag er en tilbagevendende landsdækkende begivenhed, hvor der sættes spot på børn og unges arbejde med billedkunst.

Her åbner billedkunstlokalerne, rundt om i landet,  døren for en mangfoldighed af  billedkunstprojekter og aktiviteter, hvoraf flere vises i det offentlige rum.

Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst, Danmarks Billedkunstlærere og Vertikalt Samråd står bag billedkunstens dag for børn og unge.
Målet med dagen er at skabe synlighed og opmærksomhed på billedkunstområdet.

Billed­kunstens Dag 2016 Billed­kunstens dag 2017 Billed­kunstens dag 2018 Billed­kunstens Dag 2019 Billed­kunstens Dag 2020 Billed­kunstens Dag 2021
Billedskoleholdene inde i og ude af huset

Pop-up events og udflugter med billed­skoleholdene

Billedskolens mange hold skaber løbende små pop-up events og udstillinger.

Det sker både på Billedskolen og ude i byen.
Nedenfor kan du se et udvalg af disse og se billeder fra nogle af holdenes events, udflugter og galleri- og museumsbesøg.

Tape Riot Tegning med Mel Hold 13 og 36 tape skygge tema Tur til louisiana Book-Art objekter Besøg fra Japan Japansk eventyrfortælling Historiefortælling John Kørners baghave
For skoler og specialskoler i København

Billed­projekter for skole­klasser

Inspirerende billedprojekter på Billedskolen i Tvillingehallen.
Projekterne er gratis.

Nu kan du tilmelde din klasse til et af Billedskolens projekter for skoleklasser. Skulle du være i den situation, at du får afslag, er det muligt at komme på en venteliste til et projekt. Skriv til Anders Rodin på anrodi@kk.dk.
Fra den 1. september kan du desuden tilmelde din klasse et af Billedskolens Åben Skole Projekter.

Billedprojekter for skoleklasser er tilbud til de Københavnske folkeskoler. Særlige billedprojekter tilbydes til de Københavnske specialskoler.
Alle billedprojekterne bliver sendt ud til alle folkeskoler og specialskoler i København via skolens kontor/Aula og via skolernes billedkunstambassadører.

Tilmelding via tilmeldingsskema under det enkelte billedprojekt.
Seneste tilmelding den 1. juni. Se de enkelte projekter nedenfor.
Senest 14. juni vil man få besked om ens klasser er optaget på det, eller et af de projekter, man har søgt.

Billedprojekterne udvikles, planlægges og tilrettelægges af de kunstnere der er tilknyttet Billedskolen i samarbejde med skolens ledelse.
Et billedprojekt varer fra 1 dag til en uge, dog som regel 3 dage og afvikles indenfor normal skoletid. Projekterne er gratis for skoleklasserne.

Billedprojekterne er fordelt henover året og alle klassetrin tilgodeses. På samme måde fordeles projekterne, så alle skoler får glæde af tilbuddet.

Projekterne knytter an til særlige temaer inspireret af den omgivende kultur, temaer der er relevante for et børne- og ungdomsliv, temaer i relation til andre fagdiscipliner eller temaer der peger på en særlig tilgang til kunstens verden.

I år tager flere af billedprojekterne udgangspunkt i forløb omkring portrætter og selvportrætter og omkring at skabe billeder med mønstre!

I projekterne lægger vi vægt på det eksperimenterende og det fordybende. Eleverne skal ikke have særlige forudsætninger for at deltage i et billedprojekt, men vi forventer at eleverne som udgangspunkt “er med på legen” og at de gør sig umage med den opgave, de bliver stillet overfor.
Deres arbejde skal bære præg af, at de har været hele vejen omkring forskellige overvejelser, hvor de har afprøvet deres ideer, er blevet bekendte med forskellige materialer og udtryksformer, har tilegnet sig ny læring og har investeret sig selv i processen, således at de opnår et tilfredsstillende resultat, der peger på såvel proces som produkt.

Alle billedprojekter afsluttes med en udstilling i Billedskolens galleri, i et af byens mange udstillingsrum eller hjemme på egen skole.

Billed­projekter for Skole­klasser 2021-22 Tidligere års billed­projekter
Billedprojekter på folkeskoler i København

Åben Skole Projekter

Billedskolen tilbyder en række af spændende billedprojekter PÅ skolerne. Projekterne er gratis for skolerne.

Der er åbent for tilmelding til nye Åben Skole Projektet fra den 16. – 27. august 2021.
Det er muligt at søge det samme projekt til flere klasser på samme skole – måske samme årgang! Det giver vores undervisere lidt bedre tilknytning til jer uden på skolerne og bedre logistik på flere måder.

Tidligere Åben Skole Projekter Skyggeskulpturer Projekt for børnehaveklasser Mønstre og design Alle kan tegne Mal dit indre væsen Prikker og mønstre Mit kvarter på muren Mobiler Tegn, Tryk og Aftryk Lav en tegneserie Mini Pops! Tegn med Katrine Billeder i matematik – matematik i billeder Mønstre inspireret af værker fra Davids Samling Vitamin-superhelt
En tegnekampagne

Alle kan tegne

Her kan du læse om Billedskolens tegnekampagne og særligt om arbejdet med tegnehæftet, der er et tillbud til elever i 1. – 5. klasse.

Alle kan tegne er en tegnekampagne, som henvender sig til folkeskoler i Københavns Kommune. Billedskolen i Tvillingehallen har igangsat kampagnen med det formål at sætte fokus på tegning som dannelsesredskab og skabe debat om tegning som udtryksform i en moderne verden, hvor det digitale og det samplede fylder en del i børn og unges liv.

Vi formoder i mange sammenhænge, som noget helt naturligt, at alle børn kan tegne, men kan de det? Og skal de kunne det? Hvilken værdi har det at kunne tegne i dag? Skal det, som tidligere, være en del af børnenes dannelse og eksempelvis have en plads i alle skolens fag? Hvad vil det sige at kunne tegne? Hvad gør vi for at lære børn at tegne, og hvordan gør vi?

Vores målsætning er, at nå helt ud i skolerne og familierne med spørgsmålet om, hvilken relevans det har at tegne. Mister børnene muligvis nogle vigtige færdigheder i forhold til at kunne udtrykke sig og dermed forholde sig til verden, hvis ikke de tegner, og hvis ikke de lærer at tegne?

Selve kampagnen kørte 2018-2019, med deltagelse af mere end 6000 elever fra de københavnske skoler, men man kan stadigvæk downloade opgaverne fra linket nedenfor, hvis man ønsker at bruge opgaverne i sin undervisning.
Læg evt. fotos af elevernes tegninger op på Instagram: #allekantegnekampagne og #billedskolenitvillingehallen.

Tegnehæftet Download

Kære lærer
Dette tegnehæfte er i al sin enkelthed en opfordring til at tegne.
De enkelte opgaver lægger op til, at man bruger ca. 20 min. på dem. Gør man det hver dag i et par uger, så kan man nå igennem den første del af hæftet med tegnekaninen, og dermed er man godt i gang.
Opgaverne skulle gerne give tegnelyst og tegneglæde – det er sjovt, og man lærer også noget undervejs.

Tegning er vitaminer – tid vi bruger på at slippe fantasien løs og en måde at fortælle historier på.
At tegne kan være, det vi gør, når vi skal få gode ideer, eller når vi vil vise hvordan vores ideer ser ud. Så kan vi lige lave en skitse og vupti!
Vi kan tegne, det vi ser, og det vi forestiller os, men vi kan også tegne ting, som slet ikke findes i den virkelige verden.
En tegning kan være med en kantet eller en blød streg. Der kan være en særlig rytme i stregen, og tegningen kan bevæge sig i alle mulige retninger. Nogle gang må der meget papir til, og nogle gange må man bruge farver, for at ens tegning bliver, som man gerne vil have den.
Tegning er et mangfoldigt sprog, og gennem tegning kan man få adgang til mange oplevelser, som man kan dele med andre.

Sådan skrev vi til de lærere der deltog i kampagnen i kampagnen 2018/2019:
Hvis du er frisk på det, og det håber vi, at du er, kan du tilmelde dig og din klasse til dette projekt, som er for alle elever i 1.- 5. klasse i hele København. Du behøver ikke at være billedkunstlærer for at deltage!
Når du har tilmeldt din klasse, vil du efter sommerferien få tilsendt et tegnekit til klassen, bestående af en blyant, viskelæder, blyantspidser og skitsebog til hver elev.
Du forpligter dig samtidigt til at tegne med eleverne 20 min. hver dag i ti dage – så kommer der godt gang i blyanten. De første 10 sider er markeret med en farve.
Har I mod på mere, kan I springe på de supplerende øvelser og tegneopgaver – der er nok at vælge imellem.
Vi forestiller os, at I arbejder med tegneøvelserne i efteråret 2018, og at I udstiller et udvalg af elevernes tegninger på instagram #allekantegnekampagne og #billedskolenitvillingehallen.
Her er plads til rigtig mange tegninger!
Kast dig ud i det – det kan kun gå godt, og alle kan jo tegne – man skal bare gøre det!

 Fyraftens tegning på Billed­skolen Livet på Billed­skolen i Tvillinge­hallen Vi tegner København
For ambassadørnetværket

Inspirationsdag for netværk af billed­kunstlærere

Billedskolen har gennem de seneste år etableret et netværk af Billedkunstlærere fra hver af de Københavnske folke- og specialskoler. Omkring 45 skoler har således en ambassadør for faget billedkunst i netværket.

En gang om året afholder Billedskolen en inspirationsdag for netværket, hvor et tema præsenteres, med oplæg, foredrag og workshops. Formålet er at give inspiration til undervisningen ude på skolerne og at give plads for diskussion og erfaringsudveksling mellem fagfolk.

Ca. hvert andet år faciliterer Billedskolen en fælles udstilling for skolerne, hvor ambassadørerne i netværket er særligt inviteret til at deltage med deres klasser.

Billedskolen holder løbende netværket orienteret om events og projekter på Billedskolen. Netværket er samtidigt en mulig platform for at dele erfaringer mellem fagkolleger.

Har din skole en ambassadør? Ellers kan du måske melde dig til som repræsentant for din skole? Send en mail til: anrodi@kk.dk

Her kan du se hvilke temaet der tidligere har været overskrift for den årlige inspirationsdag på Billedskolen:

2007                      Hvem er bange for rød, gul og blå

2008                      Tryk på billedet

2009                      Arkitektur i undervisningen

2010                      Fantasy design – design i skolen

2011                      Billeder og fællesskab

2012                      Streetart

2013                      Sport og bevægelse i billeder

2014                      Ord i billeder

2015  jan.              Ind i kunsthistorien

2015 nov.             Tegning som redskab og som udtryksform

2016                     Huller i kunsten

2017                     Ukrudt – veje og vildveje

2018                     Alle kan tegne!

2019                     Farver – sansning, fordybelse og leg.

Inspirationsdag fredag den 13 november 2015 Inspirationsdag fredag den 11. november 2016 Inspirationsdag fredag den 10. november 2017 Inspirationsdag fredag den 9. november 2018 Inspirationsdag fredag den 8. november 2019 Inspirationsdag fredag den 13. november 2020
Inspiration til undervisning i skole og på specialskoler i Københavns Kommune

Kurser for undervisere i billed­kunst

På denne side kan du finde de nye kurser, som Billedskolen tilbyder undervisere i billedkunst på skoler og specialskoler i København.

Grafikkursus
Event og Åbent Hus

Kulturnatten på Billed­skolen i Tvillinge­hallen

Natten er det gennemgående tema når Billedskolen hvert år til Kulturnatten åbner dørene for børn, unge og deres familier. Her kan man opleve Billedskolen smukke rum og værksteder forvandlet til en spændende scenografi sat i scene af Billedskolens elever og assistenter under ledelse af underviser Annemarie Fiig.

Kulturnat 2015 Kultur­nat 2016 Kulturnat 2017 Kulturnat 2018 Kulturnat 2019 Visning i mørket – 2020
For børnehaver i København

Kulturrygsækken

I samarbejde med Copenhagen Kids og Kulturrygsækken, tilbyder Billedskolen hvert år projekter for børnehaver i København.

Link til Kulturrygsækken under: Copenhagen Kids

Mit Hus Dukker og dukketeater Venskabstoget
for skoler og institutioner

Vandre­udstillinger

Billedskolens vandreudstilling har fungeret som et godt tilbud om gratis kunstudstillinger til skoler og institutioner i Københavns Kommune, men er pt. lagt i dvale, så man vil ikke kunne låne nye værker, men man kan fortsat godt aflevere værker udlånt fra samlingen retur til Billedskolen.

Vandreudstillingen en enestående samling af original grafik indkøbt inden for de sidste halvtreds år. Grafikken dækker litografier, serigrafier, træsnit, foto og akvarel. Der er hovedsagelig indkøbt kunst af de bedste danske og enkelte udenlandske kunstnere.

Her nævnes i flæng:

Carl Henning Pedersen, Ib Spang Olsen
Maja Lise Engelhardt, Knud Odde
Per Kirkeby, Michael Kvium, Erik A. Frandsen
Richard Mortensen, Henry Heerup
Per Arnoldi, Husk Mit Navn, Christian Finne
Julie Nord , Morten Schelde, Kirstine Roepstorff

Vandreudstillingerne er anbragt på skoler og kontorer, hvor de bringer liv og glæde på lange gange og i lærerværelser. Værker kan enten være i depot eller i vandring, eller begge dele.

Jvf. ovenfor er det meste af Vandreudstillingerne pt. deponeret på de respektive skoler, hvor de plejede at blive ombyttet en gang om året. Billedskolen afventer en afklaring af lager og byttecentral for værkerne i samlingen.