Lydskulptur

med Annemarie Fiig og Ea Borre-Jensen