For børn og unge i København

Billed­skolehold

Billedskolehold er et tilbud for børn og unge, der bor i Københavns Kommune.

Tilmeldingen sker for et helt skoleår, og undervisningen foregår typisk én eftermiddag om ugen. Croquis kan dog vælges som supplement til et andet hold.
Det omgivende miljø og byens kunstmuseer vil undertiden blive inddraget i undervisningen. Såvel efterårs- som forårssemester afsluttes med en udstilling i Tvillingehallens børnegalleri eller på et af byens flotte udstillingssteder – for eksempel i Rådhushallen.

TILMELDING TIL SKOLEÅRET 2018/19

I hele maj måned er det muligt at tilmelde sig Billedskolehold for den kommende sæson.
Brug tilmeldingsknappen øverst til højre.
Fristen for rettidig tilmelding er 1. juni.
Vi behandler derefter alle de indkomne tilmeldinger og omkring 1. juli vender vi tilbage pr. mail vedr. optagelse.
Man tilmelder sig som udgangspunkt for et helt skoleår.
Fripladsordningen er forlænget til 2020. Ansøgning foregår ved tilmelding til næste skoleår.

Billed­kunsthold Cartoon & Tegning Croquis Digitalt tegnehold Familiehold Maleri Tegnehold Tegneseriehold Tegning & Konstruktion X-holdet
for familie og venner

Billedværksted søndag

Den første søndag i hver måned, fra efterår til forår åbner Billedskolen i Tvil­lingehallen dørene for børn og voksne.

For familien som har lyst til at arbejde sammen i et værk­sted, hvor man tegner, maler, laver skulptur eller andre billedudtryk. Forskellige af skolens kunstnere vil stå for værkstedet og et billedprojekt, der bliver afsluttet efter hver gang.

Man møder kl. 10.00 og arbejder frem til kl. 13.00.

Alle materialer findes på skolen. Medbring praktisk arbejdstøj samt mad og drik­kevarer.

Tidspunkt: Første søndag i hver måned fra september 2018 til og med juni 2019.

Søndagsværksted den 3. februar 2019 Søndagsværksted den 6. januar 2019 Tidligere søndagsværksteder
for børn & unge i Københavns kommune

Weekendworkshops

Billedskolens tilbyder workshops til børn og unge der bor i Københavns kommune.

De  forskellige workshops er af kortere varighed og ligger i weekenden.

Tilmelding under de enkelte workshops – senest en uge inden workshopstart.

T-shirt design Tegn løs! Design dit eget billede Atlantis Croquis – tegning efter levende model Billeder i ler Tidligere workshops
Fælles udflugtsdag for Billedskolens elever

Store Maledag

En gang om året arrangerer Billedskolen en fælles udflugtsdag for Billedskolens elever.

Lille Maledag Store Maledag 2017 Store Maledag 2016
Vi fejrer billedkunstfaget

Billed­kunstens Dag

Billedkunstens dag er en tilbagevendende landsdækkende begivenhed, hvor der sættes spot på børn og unges arbejde med billedkunst.

Her åbner billedkunstlokalerne døren for en mangfoldighed af  billedkunstprojekter og aktiviteter, hvoraf flere vises i det offentlige rum.

Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst, Danmarks Billedkunstlærere og Vertikal samråd står bag billedkunstens dag for børn og unge.
Målet med dagen er at skabe opmærksomhed og synlighed om billedkunstområdet.

Billed­kunstens dag 2018 Billed­kunstens dag – 15. marts 2017. Billed­kunstens Dag – 16. marts 2016
Billedskoleholdene ude af huset

Pop-up events og udflugter med billed­skoleholdene

Billedskolens mange hold skaber løbende små pop-up events og udstillinger.

Det sker både på Billedskolen og ude i byen.
Nedenfor kan du se et udvalg af disse og se billeder fra nogle af holdenes udflugter og galleri- og museumsbesøg.

Tur til louisiana Historiefortælling Hold 13 og 36 tape skygge tema Tegning med Mel – hold 52 Tape Riot
For skoler og specialskoler i København

Billed­projekter for skole­klasser

Tilmeldingen til billedskolens billedprojekter for skoleklasser for året 2018-19 er slut og projekterne fordelt!

Billedprojekter for skoleklasser er tilbud til de Københavnske folkeskoler. Særlige billedprojekter tilbydes til de Københavnske specialskoler.
I skoleåret 2018-2019  bliver alle billedprojekterne sendt ud til alle folkeskoler og specialskoler i København via skolens kontor/intra og via skolernes billedkunstambassadører.

Tilmelding via tilmeldingsskema under det enkelte billedprojekt – fra den 2. maj.
Seneste tilmelding den 1. juni 2018. Se de enkelte projekter nedenfor.
Senest 15. juni vil man få besked om ens klasser er optaget på det, eller et af de projekter, man har søgt.
Tilmeldingen til billedskolens billedprojekter for skoleklasser for året 2018-19 er slut og projekterne fordelt!

Billedprojekterne udvikles, planlægges og tilrettelægges af de kunstnere der er tilknyttet Billedskolen i samarbejde med skolens ledelse.
Et billedprojekt varer fra 1 dag til en uge, dog som regel 3 dage og afvikles indenfor normal skoletid. Projekterne er gratis for skoleklasserne.

Billedprojekterne er fordelt henover året og alle klassetrin tilgodeses. På samme måde fordeles projekterne så alle skoler får glæde af tilbuddet.

Projekterne knytter an til særlige temaer inspireret af den omgivende kultur, temaer der er relevante for et børne- og ungdomsliv, temaer i relation til andre fagdiscipliner eller temaer der peger på en særlig tilgang kunstens verden.

I år er en stor del af billedprojekterne tegneforløb, som en del af Billedskolens tegnekampagne Alle kan tegne. Læs mere under aktiviteten Alle kan tegne.

I projekterne lægger vi vægt på det eksperimenterende og det fordybende. Eleverne skal ikke have særlige forudsætninger for at deltage i et billedprojekt, men vi forventer at eleverne som udgangspunkt “er med på legen” og at de gør sig umage med den opgave de bliver stillet overfor.
Deres arbejde skal bære præg af at de har været hele vejen omkring forskellige overvejelser, hvor de har afprøvet deres ideer, er blevet bekendte med forskellige materialer og udtryksformer, har tilegnet sig ny læring og har investeret sig selv i processen, således at de opnår et tilfredsstillende resultat, der peger på såvel proces som produkt.

Alle billedprojekter afsluttes med en udstilling i Billedskolens galleri, i et af byens mange udstillingsrum eller hjemme på egen skole.

[video width="1920" height="1080" mp4="http://www.billedskolen.kk.dk/ny/wp-content/uploads/2014/03/Billedprojekter_Billedskolen_final_komprimeret.mp4"][/video]

Billed­projekter foråret 2018 Billed­projekter 2018-2019 Tidligere års billed­projekter
Billedprojekter på folkeskoler i København

Åben Skole Projekter

Billedskolen tilbyder  i samarbejde MED folkeskolerne i København  en række billedprojekter PÅ skolerne. Projekterne er gratis for skolerne.

Der er åbent for tilmelding til nye Åben Skole Projektet fra den 20. august – 1. september 2018.
Det er muligt at søge det samme projekt til flere klasser på samme skole – måske samme årgang! Det giver vores undervisere lidt bedre tilknytning til jer uden på skolerne og bedre logistik på flere måder.

Matematik i billeder – billeder i matematik Rappens historie Tekstværker DU er selv en skulptur Mobiler – geometriske former Mønstre og design Mal dit indre væsen Tegnekørekort Alle kan tegne Tidligere Åben Skole Projekter
En tegnekampagne

Alle kan tegne

Her kan du læse om Billedskolens tegnekampagne og særligt om arbejdet med tegnehæftet, der er et tillbud til elever i 1. – 5. klasse.
(Deadline for tilmelding til kampagnen var 15. juni. 2018.)

Alle kan tegne er en tegnekampagne, som henvender sig til folkeskoler i Københavns Kommune. Billedskolen i Tvillingehallen har igangsat kampagnen med det formål at sætte fokus på tegning som dannelsesredskab og skabe debat om tegning som udtryksform i en moderne verden, hvor det digitale og det samplede fylder en del i børn og unges liv.

Vi formoder i mange sammenhænge, som noget helt naturligt, at alle børn kan tegne, men kan de det? Og skal de kunne det? Hvilken værdi har det at kunne tegne i dag? Skal det, som tidligere, være en del af børnenes dannelse og eksempelvis have en plads i alle skolens fag? Hvad vil det sige at kunne tegne? Hvad gør vi for at lære børn at tegne, og hvordan gør vi?

Vores målsætning er, at nå helt ud i skolerne og familierne med spørgsmålet om, hvilken relevans det har at tegne. Mister børnene muligvis nogle vigtige færdigheder i forhold til at kunne udtrykke sig og dermed forholde sig til verden, hvis ikke de tegner, og hvis ikke de lærer at tegne?

Tegnehæftet Download

Kære lærer i 1.- 5. klasse.
Dette tegnehæfte er i al sin enkelthed en opfordring til at tegne.
De enkelte opgaver lægger op til, at man bruger ca. 20 min. på dem. Gør man det hver dag i et par uger, så kan man nå igennem den første del af hæftet med tegnekaninen, og dermed er man godt i gang.
Opgaverne skulle gerne give tegnelyst og tegneglæde – det er sjovt, og man lærer også noget undervejs.

Hvis du er frisk på det, og det håber vi, at du er, kan du tilmelde dig og din klasse til dette projekt, som er for alle elever i 1.- 5. klasse i hele København. Du behøver ikke at være billedkunstlærer for at deltage!

Når du har tilmeldt din klasse, vil du efter sommerferien få tilsendt et tegnekit til klassen, bestående af en blyant, viskelæder, blyantspidser og skitsebog til hver elev.

Du forpligter dig samtidigt til at tegne med eleverne 20 min. hver dag i ti dage – så kommer der godt gang i blyanten. De første 10 sider er markeret med en farve.
Har I mod på mere, kan I springe på de supplerende øvelser og tegneopgaver – der er nok at vælge imellem.

Vi forestiller os, at I arbejder med tegneøvelserne i efteråret 2018, og at I udstiller et udvalg af elevernes tegninger på instagram #allekantegnekampagne og #billedskolenitvillingehallen.
Her er plads til rigtig mange tegninger!

Kast dig ud i det – det kan kun gå godt, og alle kan jo tegne – man skal bare gøre det!

Tegning er vitaminer – tid vi bruger på at slippe fantasien løs og en måde at fortælle historier på.
At tegne kan være, det vi gør, når vi skal få gode ideer, eller når vi vil vise hvordan vores ideer ser ud. Så kan vi lige lave en skitse og vupti!
Vi kan tegne, det vi ser, og det vi forestiller os, men vi kan også tegne ting, som slet ikke findes i den virkelige verden.
En tegning kan være med en kantet eller en blød streg. Der kan være en særlig rytme i stregen, og tegningen kan bevæge sig i alle mulige retninger. Nogle gang må der meget papir til, og nogle gange må man bruge farver, for at ens tegning bliver, som man gerne vil have den.
Tegning er et mangfoldigt sprog, og gennem tegning kan man få adgang til mange oplevelser, som man kan dele med andre.Fyraftens tegning på Billed­skolen
For ambassadørnetværket

Inspirationsdag for netværk af billed­kunstlærere

Billedskolen har gennem de seneste år etableret et netværk af Billedkunstlærere fra hver af de Københavnske folke- og specialskoler. Omkring 45 skoler har således en ambassadør for faget billedkunst i netværket.

En gang om året afholder Billedskolen en inspirationsdag for netværket, hvor et tema præsenteres, med oplæg, foredrag og workshops. Formålet er at give inspiration til undervisningen ude på skolerne og at give plads for diskussion og erfaringsudveksling mellem fagfolk.

Ca. hvert andet år faciliterer Billedskolen en fælles udstilling for skolerne, hvor ambassadørerne i netværket er særligt inviteret til at deltage med deres klasser.

Billedskolen holder løbende netværket orienteret om events og projekter på Billedskolen. Netværket er samtidigt en mulig platform for at dele erfaringer mellem fagkolleger.

Har din skole en ambassadør? Ellers kan du måske melde dig til som repræsentant for din skole? Send en mail til: anrodi@kk.dk

Her kan du se hvilke temaet der tidligere har været overskrift for den årlige inspirationsdag på Billedskolen:

2007                      Hvem er bange for rød, gul og blå

2008                       Tryk på billedet

2009                       Arkitektur i undervisningen

2010                       Fantasy design – design i skolen

2011                       Billeder og fællesskab

2012                       Streetart

2013                       Sport og bevægelse i billeder

2014                       Ord i billeder

2015  jan.              Ind i kunsthistorien

2015 nov.             Tegning som redskab og som udtryksform

2016                        Huller i kunsten

2017                       Ukrudt – veje og vildveje

2018                       Alle kan tegne!

Inspirationsdag fredag den 9. november 2018 Inspirationsdag fredag den 10. november 2017 Inspirationsdag fredag den 11. november 2016 Inspirationsdag fredag den 13 november 2015
Event og Åbent Hus

Kulturnatten på Billed­skolen i Tvillinge­hallen

Natten er det gennemgående tema når Billedskolen hvert år til Kulturnatten åbner dørene for børn, unge og deres familier. Her kan man opleve Billedskolen smukke rum og værksteder forvandlet til en spændende scenografi sat i scene af Billedskolens elever og assistenter under ledelse af underviser Annemarie Fiig.

Kulturnat 2018 Kulturnat 2017 Kultur­nat 2016 Kulturnat 2015
For skoleelever i Københavns kommune

Sommer­værksted med Gabriel Jensens ferie­udflugter

Hvert år tilbyder Billedskolen i samarbejde med Gabriel Jensens Ferieudflugter, et spændende sommerferieværksted over 2 dage, fra kl. 9.-15.

Gabriel Jensen 2018 Gabriel Jensen 2018 Gabriel Jensens sommerværk sted 2017 Gabriel Jensens sommerværk sted 2017 Gabriel Jensens Sommerværksted 2016
For børnehaver i København

Kulturrygsækken

I samarbejde med Copenhagen Kids og Kulturrygsækken, tilbyder Billedskolen hvert år projekter for børnehaver i København.

Link til Kulturrygsækken under: Copenhagen Kids

Venskabstoget Mit Hus
for skoler og institutioner

Vandre­udstillinger

Et rigtig godt tilbud om gratis kunstudstillinger til skoler og institutioner i Københavns Kommune.

Billedskolen råder over en enestående samling af original grafik indkøbt inden for de sidste halvtreds år. Grafikken dækker litografier, serigrafier, træsnit, foto og akvarel. Der er hovedsagelig indkøbt kunst af de bedste danske og enkelte udenlandske kunstnere.

Her nævnes i flæng:

Carl Henning Pedersen, Ib Spang Olsen
Maja Lise Engelhardt, Knud Odde
Per Kirkeby, Michael Kvium, Erik A. Frandsen
Richard Mortensen, Henry Heerup
Per Arnoldi, Husk Mit Navn, Christian Finne
Julie Nord , Morten Schelde, Kirstine Roepstorff

Vandreudstillingerne er anbragt på skoler og kontorer, hvor de bringer liv og glæde på lange gange og i lærerværelser. Værker kan enten være i depot eller i vandring, eller begge dele.

Pt. er vandreudstillingerne deponeret på de respektive skoler, hvor de plejede at blive ombyttet en gang om året. Billedskolen afventer en afklaring af lager og byttecentral for værkerne i samlingen.

I mellemtiden er det muligt for alle i BUF at henvende sig på Billedskolen og aftale en fremvisning af billeder som man kan låne i en længere periode.